Korea Południowa liczba ludności 51 950 247 (na żywo)

Liczba ludności Korei Południowej w 2019 urośnie o 173 000 i osiągnie 51 962 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 40 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Korei Południowej wynosi 455 358 rocznie, liczba zgonów to 322 592 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,26 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Korei Południowej uległa zmianie z 395,2 na 524,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 51 950 247 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 41,8 lat
Oczekiwana długość życia 82,7 lat
Gęstość zaludnienia 528,0 na km2
Liczba ludności Korei Południowej od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 51 797 000 173 000 (0,3%) 40 000 41,8 1,34 528 42 973 000 (83,0%)
2018 51 624 000 185 000 (0,4%) 40 000 41,4 1,31 526 42 763 000 (82,8%)
2017 51 439 000 193 293 (0,4%) 40 000 41,0 1,29 524 42 547 000 (82,7%)
2016 51 245 707 230 760 (0,5%) 40 000 40,6 1,26 526 42 324 854 (82,6%)
2015 51 014 947 268 288 (0,5%) 40 000 40,1 1,24 523 42 074 067 (82,5%)
2010 49 554 112 246 277 (0,5%) 33 927 37,9 1,23 510 40 602 657 (81,9%)
2005 48 184 561 102 042 (0,2%) -31 307 35,5 1,08 498 39 195 731 (81,3%)
2000 47 008 111 391 434 (0,8%) 16 258 33,1 1,47 487 37 428 328 (79,6%)
1995 45 092 991 451 451 (1,0%) 31 868 31,2 1,63 467 35 280 305 (78,2%)
1990 42 869 283 420 245 (1,0%) 14 301 29,5 1,57 444 31 656 393 (73,8%)
1985 40 805 744 399 788 (1,0%) 34 125 27,5 1,66 423 26 473 134 (64,9%)
1980 38 123 775 589 539 (1,6%) 18 607 26,1 2,82 395 21 623 805 (56,7%)
1975 35 280 725 588 459 (1,7%) -33 029 24,7 3,43 366 16 946 391 (48,0%)
1970 32 240 827 696 561 (2,2%) -41 981 23,9 4,53 334 13 123 306 (40,7%)
1965 28 704 674 720 519 (2,5%) -9 729 23,3 5,13 298 9 286 249 (32,4%)
1960 25 012 374 753 299 (2,9%) 7 967 23,2 6,10 261 6 930 929 (27,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Korei Południowej wynosiła 51 624 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,2 lat do 41,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 37 428 328 (79,6%) w 2000 roku do 42 973 000 (83,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Korei Południowej uległa zmianie z 395,2 na 524,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 51 962 000 165 000 (0,3%) 40 000 42,2 1,36 530 43 176 000 (83,1%)
2025 52 668 000 128 000 (0,2%) 40 000 44,1 1,43 537 44 125 000 (83,8%)
2030 53 178 000 80 000 (0,2%) 40 000 45,7 1,49 542 44 949 000 (84,5%)
2035 53 292 000 -24 000 (-0,1%) 40 000 47,2 1,54 543 45 466 000 (85,3%)
2040 52 793 000 -149 000 (-0,3%) 40 000 48,6 1,59 539 45 461 000 (86,1%)
2045 51 779 000 -229 000 (-0,4%) 40 000 49,7 1,62 531 44 984 000 (86,9%)
2050 50 503 000 -274 000 (-0,5%) 40 000 50,5 1,65 519 44 243 000 (87,6%)

Całkowita populacja Korei Południowej w 2020 roku wyniesie 51 962 000 ludzi i może zmaleć do 50 503 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,4 lat (84,6 lat dla mężczyzn, i 90,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 518,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Korei Południowej w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,34% (185 000 mieszkańców, włączając 299 066 zgonów). Struktura społeczna Korei Południowej wskazuje na podział 25 888 000 kobiet oraz 25 909 000 mężczyzn, co daje średnio 1 001 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 18,4% ludności (9 546 187) poniżej dwudziestego roku życia, 66,6% ludności (34 481 263) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 15,0% osób (7 779 909) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kazachstan
Liczba ludności: 18 371 000
Kirgistan
Liczba ludności: 6 347 000
Tadżykistan
Liczba ludności: 9 292 000
Turkmenistan
Liczba ludności: 5 943 000
Uzbekistan
Liczba ludności: 33 049 000
Afganistan
Liczba ludności: 37 209 000
Bangladesz
Liczba ludności: 168 066 000
Bhutan
Liczba ludności: 826 000