Sierra Leone liczba ludności 8 035 318 (na żywo)

Liczba ludności Sierra Leone w 2019 urośnie o 163 000 i osiągnie 8 047 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 200 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Sierra Leone wynosi 263 215 rocznie, liczba zgonów to 95 233 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,13 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Sierra Leone uległa zmianie z 46,6 na 104,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 8 035 318 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 22,9 lat
Oczekiwana długość życia 52,9 lat
Gęstość zaludnienia 109,2 na km2
Liczba ludności Sierra Leone od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 7 883 000 163 000 (2,1%) -4 200 22,9 4,17 109 3 273 000 (41,5%)
2018 7 720 000 163 000 (2,1%) -4 200 22,8 4,27 107 3 173 000 (41,1%)
2017 7 557 000 160 810 (2,1%) -4 200 22,6 4,37 105 3 076 000 (40,7%)
2016 7 396 190 159 165 (2,2%) -4 200 22,5 4,46 102 2 981 996 (40,3%)
2015 7 237 025 157 863 (2,2%) -4 200 22,4 4,56 100 2 890 613 (39,9%)
2010 6 458 720 148 460 (2,3%) -4 200 22,0 5,20 89 2 469 879 (38,2%)
2005 5 658 379 218 684 (3,9%) 12 000 21,8 5,86 78 2 084 547 (36,8%)
2000 4 564 297 126 494 (2,8%) 100 000 21,8 6,32 63 1 626 076 (35,6%)
1995 4 274 819 -8 802 (-0,2%) -30 000 22,1 6,61 59 1 471 777 (34,4%)
1990 4 312 246 62 778 (1,5%) -90 000 22,4 6,72 60 1 433 908 (33,3%)
1985 3 799 550 100 083 (2,6%) 12 549 22,8 6,73 53 1 215 742 (32,0%)
1980 3 365 441 79 262 (2,4%) 23,3 6,69 47 1 003 541 (29,8%)
1975 2 993 876 66 408 (2,2%) 23,8 6,61 41 830 172 (27,7%)
1970 2 692 259 49 651 (1,8%) 24,2 6,50 37 645 308 (24,0%)
1965 2 473 294 38 090 (1,5%) 24,3 6,34 34 504 033 (20,4%)
1960 2 297 110 32 094 (1,4%) 24,4 6,13 32 398 595 (17,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Sierra Leone wynosiła 7 720 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,4 lat do 22,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 626 076 (35,6%) w 2000 roku do 3 273 000 (41,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Sierra Leone uległa zmianie z 46,6 na 104,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 8 047 000 164 000 (2,0%) -6 000 23,0 4,08 112 3 375 000 (41,9%)
2025 8 874 000 167 000 (1,9%) -6 000 23,7 3,65 123 3 924 000 (44,2%)
2030 9 720 000 170 000 (1,8%) -6 000 24,6 3,30 135 4 543 000 (46,7%)
2035 10 568 000 170 000 (1,6%) -6 000 25,5 3,01 146 5 218 000 (49,4%)
2040 11 403 000 165 000 (1,5%) -6 000 26,6 2,79 158 5 931 000 (52,0%)
2045 12 209 000 158 000 (1,3%) -6 000 27,7 2,61 169 6 671 000 (54,6%)
2050 12 972 000 149 000 (1,2%) -6 000 28,8 2,46 180 7 425 000 (57,2%)

Całkowita populacja Sierra Leone w 2020 roku wyniesie 8 047 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 12 972 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 62,8 lat (61,4 lat dla mężczyzn, i 64,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 179,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Sierra Leone w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,11% (163 000 mieszkańców, włączając 94 874 zgonów). Struktura społeczna Sierra Leone wskazuje na podział 3 977 000 kobiet oraz 3 906 000 mężczyzn, co daje średnio 982 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,5% ludności (4 134 634) poniżej dwudziestego roku życia, 45,0% ludności (3 548 927) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,5% osób (198 652) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Togo
Liczba ludności: 8 186 000
Chiny
Liczba ludności: 1 392 929 000
China, Hong Kong SAR
Liczba ludności: 7 521 000
China, Macao SAR
Liczba ludności: 642 000
Korea Północna
Liczba ludności: 25 727 000
Japonia
Liczba ludności: 125 884 000
Mongolia
Liczba ludności: 3 166 000
Korea Południowa
Liczba ludności: 51 797 000