China, Hong Kong SAR liczba ludności 7 722 178 (na żywo)

Liczba ludności China, Hong Kong SAR w 2022 urośnie o 52 000 i osiągnie 7 735 000 ludzi w 2023 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 18 113 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia China, Hong Kong SAR uległa zmianie z 5 063,1 na 7 188,2 w 2020 roku.

Obecna populacja 7 722 178 populacja na dzień (niedziela 2 października 2022)
Średnia wieku 44,2 lat
Gęstość zaludnienia 7 279,3 na km2
Liczba ludności China, Hong Kong SAR od 1960 do 2022 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2022 7 683 000 52 000 (0,7%) 18 113 44,2 7 279 7 683 000 (100,0%)
2021 7 631 000 55 000 (0,7%) 18 113 44,0 7 236 7 631 000 (100,0%)
2020 7 576 000 55 000 (0,7%) 18 113 43,8 1,38 7 188 7 576 000 (100,0%)
2019 0 0 (0,0%) 29 308 43,6 1,34 7 134 7 521 000 (100,0%)
2018 0 0 (0,0%) 29 308 43,4 1,30 7 075 7 464 000 (100,0%)
2017 0 0 (0,0%) 29 308 43,3 1,27 7 014 7 406 000 (100,0%)
2016 0 0 (0,0%) 29 308 43,0 1,23 6 987 7 346 700 (100,0%)
2015 7 305 700 64 000 (0,9%) 29 308 42,7 1,20 6 944 7 305 700 (100,0%)
2010 7 024 200 51 400 (0,7%) 14 978 41,0 1,13 6 690 7 024 200 (100,0%)
2005 6 813 200 29 700 (0,4%) 17 949 39,0 0,97 6 489 6 813 200 (100,0%)
2000 6 665 000 58 500 (0,9%) 12 959 36,7 1,04 6 348 6 665 000 (100,0%)
1995 6 156 100 120 700 (2,0%) 75 137 35,3 1,30 5 863 6 156 100 (100,0%)
1990 5 704 500 18 300 (0,3%) 31 297 33,3 1,27 5 762 5 676 947 (99,5%)
1985 5 456 200 58 300 (1,1%) 44 252 31,5 1,49 5 511 5 069 901 (92,9%)
1980 5 063 100 133 400 (2,6%) 32 121 30,0 2,05 5 063 4 631 623 (91,5%)
1975 4 461 600 83 800 (1,9%) 81 327 28,4 2,67 4 417 4 001 832 (89,7%)
1970 3 959 000 95 100 (2,4%) 14 794 26,9 3,28 3 881 3 473 191 (87,7%)
1965 3 597 900 93 300 (2,6%) 14 318 25,5 4,42 3 527 3 109 377 (86,4%)
1960 3 075 605 92 495 (2,9%) -5 477 25,2 5,01 2 919 2 620 415 (85,2%)

W roku 2021 liczba ludności w China, Hong Kong SAR wynosiła 7 631 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 25,2 lat do 44,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 665 000 (100,0%) w 2000 roku do 7 683 000 (100,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia China, Hong Kong SAR uległa zmianie z 5 063,1 na 7 188,2 w 2020 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) 18 113 43,8 1,38 7 188 7 576 000 (100,0%)
2025 7 830 000 46 000 (0,6%) 30 000 45,0 1,46 7 399 7 830 000 (100,0%)
2030 8 016 000 30 000 (0,4%) 30 000 46,1 1,53 7 607 8 016 000 (100,0%)
2035 8 106 000 11 000 (0,1%) 30 000 47,2 1,59 7 740 8 106 000 (100,0%)
2040 8 117 000 -2 000 (0,0%) 30 000 48,3 1,63 7 809 8 117 000 (100,0%)
2045 8 088 000 -7 000 (-0,1%) 30 000 49,1 1,67 7 842 8 088 000 (100,0%)
2050 8 064 000 -3 000 (0,0%) 30 000 49,3 1,70 7 860 8 064 000 (100,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 88,5 lat (85,6 lat dla mężczyzn, i 91,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 7 860,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia China, Hong Kong SAR w roku 2021

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,68% (55 000 mieszkańców, włączając 53 918 zgonów). Struktura społeczna China, Hong Kong SAR wskazuje na podział 4 184 000 kobiet oraz 3 499 000 mężczyzn, co daje średnio 836 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 16,8% ludności (1 293 817) poniżej dwudziestego roku życia, 63,6% ludności (4 884 851) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,6% osób (1 506 636) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
China, Macao SAR
Liczba ludności: 672 000
Korea Północna
Liczba ludności: 26 057 000
Japonia
Liczba ludności: 124 582 000
Mongolia
Liczba ludności: 3 291 000
Korea Południowa
Liczba ludności: 52 264 000
Kazachstan
Liczba ludności: 18 881 000
Kirgistan
Liczba ludności: 6 592 000
Tadżykistan
Liczba ludności: 9 836 000