Korea Północna liczba ludności 25 800 397 (na żywo)

Liczba ludności Korei Północnej w 2019 urośnie o 116 000 i osiągnie 25 841 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 031 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Korei Północnej wynosi 352 506 rocznie, liczba zgonów to 235 752 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,45 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Korei Północnej uległa zmianie z 145,1 na 211,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 25 800 397 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 35,9 lat
Oczekiwana długość życia 72,1 lat
Gęstość zaludnienia 213,7 na km2
Liczba ludności Korei Północnej od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 25 727 000 116 000 (0,5%) -2 031 35,9 1,88 214 15 860 000 (61,6%)
2018 25 611 000 120 000 (0,5%) -2 031 35,7 1,89 213 15 734 000 (61,4%)
2017 25 491 000 122 380 (0,5%) -2 031 35,4 1,90 212 15 609 000 (61,2%)
2016 25 368 620 124 703 (0,5%) -2 031 35,2 1,91 211 15 487 035 (61,0%)
2015 25 243 917 127 554 (0,5%) -2 031 35,0 1,92 210 15 367 234 (60,9%)
2010 24 591 599 128 578 (0,5%) -5 403 33,6 1,98 204 14 806 602 (60,2%)
2005 23 904 167 174 669 (0,7%) -4 936 32,3 2,00 199 14 295 887 (59,8%)
2000 22 929 075 197 090 (0,9%) -3 438 31,1 1,99 190 13 622 622 (59,4%)
1995 21 862 299 284 317 (1,3%) -2 786 30,0 2,12 182 12 902 692 (59,0%)
1990 20 293 054 299 299 (1,5%) 28,6 2,29 169 11 847 897 (58,4%)
1985 18 877 238 287 100 (1,5%) 27,2 2,58 157 10 881 595 (57,6%)
1980 17 472 140 236 474 (1,4%) 25,9 2,77 145 9 941 648 (56,9%)
1975 16 274 740 322 662 (2,0%) 24,2 3,40 135 9 227 778 (56,7%)
1970 14 410 400 400 061 (2,8%) 23,8 4,32 120 7 810 437 (54,2%)
1965 12 547 525 265 106 (2,1%) 24,1 4,06 104 5 657 804 (45,1%)
1960 11 424 176 241 419 (2,1%) 23,6 4,58 95 4 591 948 (40,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Korei Północnej wynosiła 25 611 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,6 lat do 35,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 13 622 622 (59,4%) w 2000 roku do 15 860 000 (61,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Korei Północnej uległa zmianie z 145,1 na 211,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 25 841 000 114 000 (0,4%) -2 031 36,1 1,87 215 15 988 000 (61,9%)
2025 26 351 000 94 000 (0,4%) -2 031 37,2 1,84 219 16 649 000 (63,2%)
2030 26 744 000 67 000 (0,3%) -2 031 38,2 1,82 222 17 325 000 (64,8%)
2035 26 972 000 32 000 (0,1%) -2 031 39,2 1,80 224 17 966 000 (66,6%)
2040 27 035 000 1 000 (0,0%) -2 031 40,3 1,79 225 18 513 000 (68,5%)
2045 26 967 000 -22 000 (-0,1%) -2 031 41,2 1,78 224 18 956 000 (70,3%)
2050 26 809 000 -37 000 (-0,1%) -2 031 41,9 1,78 223 19 315 000 (72,0%)

Całkowita populacja Korei Północnej w 2020 roku wyniesie 25 841 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 26 809 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 77,8 lat (74,7 lat dla mężczyzn, i 81,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 222,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Korei Północnej w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,45% (120 000 mieszkańców, włączając 228 318 zgonów). Struktura społeczna Korei Północnej wskazuje na podział 13 143 000 kobiet oraz 12 585 000 mężczyzn, co daje średnio 958 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 27,5% ludności (7 085 216) poniżej dwudziestego roku życia, 63,2% ludności (16 267 182) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 9,2% osób (2 372 029) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Japonia
Liczba ludności: 125 884 000
Mongolia
Liczba ludności: 3 166 000
Korea Południowa
Liczba ludności: 51 797 000
Kazachstan
Liczba ludności: 18 371 000
Kirgistan
Liczba ludności: 6 347 000
Tadżykistan
Liczba ludności: 9 292 000
Turkmenistan
Liczba ludności: 5 943 000
Uzbekistan
Liczba ludności: 33 049 000