Gwinea Bissau liczba ludności 1 984 389 (na żywo)

Liczba ludności Gwinei Bissau w 2019 urośnie o 47 000 i osiągnie 2 001 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 1 999 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Gwinei Bissau wynosi 67 995 rocznie, liczba zgonów to 19 254 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,49 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei Bissau uległa zmianie z 28,5 na 66,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 1 984 389 populacja na dzień (sobota 24 sierpnia 2019)
Średnia wieku 23,3 lat
Oczekiwana długość życia 58,5 lat
Gęstość zaludnienia 69,5 na km2
Liczba ludności Gwinei Bissau od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 1 954 000 47 000 (2,4%) -1 999 23,3 4,41 70 1 021 000 (52,2%)
2018 1 907 000 46 000 (2,4%) -1 999 23,1 4,49 68 983 000 (51,6%)
2017 1 861 000 45 302 (2,4%) -1 999 23,1 4,56 66 946 000 (50,8%)
2016 1 815 698 45 172 (2,5%) -1 999 22,9 4,64 65 909 556 (50,1%)
2015 1 770 526 44 782 (2,5%) -1 999 22,9 4,71 63 873 436 (49,3%)
2010 1 555 880 38 432 (2,5%) -2 001 22,5 5,05 55 703 584 (45,2%)
2005 1 380 838 30 493 (2,2%) -5 000 22,3 5,39 49 564 307 (40,9%)
2000 1 243 229 22 435 (1,8%) -7 980 21,9 5,82 44 455 693 (36,7%)
1995 1 137 122 23 581 (2,1%) -11 761 22,0 6,29 40 371 077 (32,6%)
1990 1 012 280 23 760 (2,4%) -6 000 22,0 6,63 36 284 764 (28,1%)
1985 899 509 22 636 (2,5%) -5 601 22,3 6,74 32 201 769 (22,4%)
1980 800 854 8 392 (1,1%) -6 000 22,8 6,49 28 140 990 (17,6%)
1975 778 470 9 525 (1,2%) -15 873 24,3 6,15 28 124 166 (16,0%)
1970 711 827 13 489 (1,9%) -3 000 24,4 6,04 25 107 714 (15,1%)
1965 652 562 8 601 (1,3%) -1 446 24,5 5,97 23 93 636 (14,3%)
1960 616 409 7 006 (1,1%) -4 000 24,4 5,92 22 83 832 (13,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Gwinei Bissau wynosiła 1 907 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,4 lat do 23,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 455 693 (36,7%) w 2000 roku do 1 021 000 (52,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei Bissau uległa zmianie z 28,5 na 66,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 2 001 000 47 000 (2,4%) -2 000 23,4 4,34 71 1 059 000 (52,9%)
2025 2 242 000 49 000 (2,2%) -1 999 24,0 4,00 80 1 254 000 (56,0%)
2030 2 493 000 51 000 (2,1%) -1 998 24,8 3,71 89 1 456 000 (58,4%)
2035 2 755 000 53 000 (1,9%) -1 998 25,6 3,46 98 1 661 000 (60,3%)
2040 3 031 000 56 000 (1,9%) -2 000 26,5 3,24 108 1 873 000 (61,8%)
2045 3 316 000 58 000 (1,8%) -1 999 27,3 3,06 118 2 098 000 (63,3%)
2050 3 603 000 58 000 (1,6%) -1 999 28,2 2,90 128 2 332 000 (64,7%)

Całkowita populacja Gwinei Bissau w 2020 roku wyniesie 2 001 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 3 603 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 67,9 lat (65,6 lat dla mężczyzn, i 70,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 128,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gwinei Bissau w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,46% (46 000 mieszkańców, włączając 19 201 zgonów). Struktura społeczna Gwinei Bissau wskazuje na podział 992 000 kobiet oraz 962 000 mężczyzn, co daje średnio 970 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 51,4% ludności (1 004 356) poniżej dwudziestego roku życia, 45,4% ludności (887 507) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,1% osób (60 574) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Liberia
Liczba ludności: 4 978 000
Mali
Liczba ludności: 19 689 000
Mauretania
Liczba ludności: 4 661 000
Niger
Liczba ludności: 23 177 000
Nigeria
Liczba ludności: 200 962 000
Senegal
Liczba ludności: 16 744 000
Sierra Leone
Liczba ludności: 7 883 000
Togo
Liczba ludności: 8 186 000