Gwinea liczba ludności 13 725 855 (na żywo)

Liczba ludności Gwinei w 2019 urośnie o 345 000 i osiągnie 13 751 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Gwinei; Republika Gwinei wynosi 463 627 rocznie, liczba zgonów to 112 377 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,62 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei uległa zmianie z 18,4 na 51,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 13 725 855 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 23,2 lat
Oczekiwana długość życia 61,7 lat
Gęstość zaludnienia 54,5 na km2
Liczba ludności Gwinei od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 13 398 000 345 000 (2,6%) -10 000 23,2 4,63 55 5 248 000 (39,2%)
2018 13 053 000 336 000 (2,6%) -10 000 23,1 4,70 53 5 046 000 (38,7%)
2017 12 717 000 321 076 (2,5%) -10 000 23,0 4,78 52 4 852 000 (38,2%)
2016 12 395 924 304 391 (2,5%) -10 000 23,0 4,86 50 4 667 189 (37,7%)
2015 12 091 533 286 024 (2,4%) -10 000 22,9 4,93 49 4 493 335 (37,2%)
2010 10 794 170 237 646 (2,2%) -50 000 22,7 5,34 44 3 762 416 (34,9%)
2005 9 679 745 189 516 (2,0%) -60 000 22,6 5,73 39 3 175 634 (32,8%)
2000 8 808 546 154 777 (1,8%) -73 601 22,7 6,08 36 2 732 147 (31,0%)
1995 7 871 173 326 882 (4,2%) -49 230 22,9 6,39 32 2 320 028 (29,5%)
1990 6 041 094 270 442 (4,5%) 160 000 23,0 6,60 25 1 693 077 (28,0%)
1985 5 084 767 141 623 (2,8%) 32 490 23,2 6,63 21 1 353 616 (26,6%)
1980 4 511 902 54 824 (1,2%) -7 600 23,5 6,53 18 1 065 576 (23,6%)
1975 4 364 514 18 969 (0,4%) -70 600 23,8 6,37 18 851 735 (19,5%)
1970 4 219 770 55 767 (1,3%) -55 000 23,9 6,23 17 674 193 (16,0%)
1965 3 877 806 66 147 (1,7%) -2 771 24,0 6,16 16 503 262 (13,0%)
1960 3 577 409 56 243 (1,6%) -2 771 24,3 6,11 15 374 626 (10,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Gwinei; Republika Gwinei wynosiła 13 053 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,3 lat do 23,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 732 147 (31,0%) w 2000 roku do 5 248 000 (39,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Gwinei uległa zmianie z 18,4 na 51,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 13 751 000 353 000 (2,6%) -4 000 23,3 4,55 56 5 459 000 (39,7%)
2025 15 612 000 386 000 (2,5%) -4 000 23,8 4,20 64 6 617 000 (42,4%)
2030 17 631 000 415 000 (2,4%) -4 000 24,4 3,88 72 7 958 000 (45,1%)
2035 19 789 000 442 000 (2,2%) -4 000 25,1 3,60 81 9 481 000 (47,9%)
2040 22 060 000 462 000 (2,1%) -4 000 25,8 3,36 90 11 185 000 (50,7%)
2045 24 424 000 479 000 (2,0%) -4 000 26,7 3,15 99 13 064 000 (53,5%)
2050 26 852 000 489 000 (1,8%) -4 000 27,6 2,97 109 15 106 000 (56,3%)

Całkowita populacja Gwinei w 2020 roku wyniesie 13 751 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 26 852 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 72,5 lat (71,0 lat dla mężczyzn, i 74,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 109,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Gwinei w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,64% (336 000 mieszkańców, włączając 114 260 zgonów). Struktura społeczna Gwinei wskazuje na podział 6 678 000 kobiet oraz 6 721 000 mężczyzn, co daje średnio 1 006 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,5% ludności (7 032 610) poniżej dwudziestego roku życia, 44,3% ludności (5 936 654) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,2% osób (431 416) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gwinea Bissau
Liczba ludności: 1 954 000
Liberia
Liczba ludności: 4 978 000
Mali
Liczba ludności: 19 689 000
Mauretania
Liczba ludności: 4 661 000
Niger
Liczba ludności: 23 177 000
Nigeria
Liczba ludności: 200 962 000
Senegal
Liczba ludności: 16 744 000
Sierra Leone
Liczba ludności: 7 883 000