Ghana liczba ludności 30 688 624 (na żywo)

Liczba ludności Ghany w 2019 urośnie o 633 000 i osiągnie 30 734 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Ghanie wynosi 888 469 rocznie, liczba zgonów to 232 240 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,18 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Ghany uległa zmianie z 47,5 na 126,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 30 688 624 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 24,7 lat
Oczekiwana długość życia 63,6 lat
Gęstość zaludnienia 132,3 na km2
Liczba ludności Ghany od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 30 097 000 633 000 (2,1%) -20 000 24,7 3,82 132 17 019 000 (56,5%)
2018 29 464 000 630 000 (2,1%) -20 000 24,6 3,87 130 16 480 000 (55,9%)
2017 28 834 000 627 272 (2,2%) -20 000 24,5 3,93 127 15 949 000 (55,3%)
2016 28 206 728 623 907 (2,2%) -20 000 24,3 3,99 124 15 424 003 (54,7%)
2015 27 582 821 620 258 (2,3%) -20 000 24,3 4,04 121 14 906 308 (54,0%)
2010 24 512 104 608 273 (2,5%) -10 000 23,9 4,27 108 12 430 823 (50,7%)
2005 21 542 009 555 473 (2,6%) 37 852 23,5 4,49 95 10 191 094 (47,3%)
2000 18 938 762 461 150 (2,4%) 33 104 23,0 4,83 83 8 319 609 (43,9%)
1995 16 760 467 430 293 (2,6%) -22 527 22,7 5,17 74 6 727 651 (40,1%)
1990 14 628 260 394 386 (2,7%) -3 257 22,3 5,60 64 5 330 684 (36,4%)
1985 12 716 228 405 070 (3,2%) -6 001 22,0 6,13 56 4 183 130 (32,9%)
1980 10 802 028 251 251 (2,3%) 41 200 21,8 6,54 47 3 366 236 (31,2%)
1975 9 831 407 227 131 (2,3%) -112 800 21,7 6,82 43 2 954 239 (30,0%)
1970 8 596 983 199 636 (2,3%) -32 800 21,8 6,95 38 2 489 514 (29,0%)
1965 7 710 549 197 260 (2,6%) -72 400 21,9 6,92 34 2 009 909 (26,1%)
1960 6 652 287 214 252 (3,1%) 22,0 6,75 29 1 546 790 (23,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Ghanie wynosiła 29 464 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,0 lat do 24,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 319 609 (43,9%) w 2000 roku do 17 019 000 (56,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ghany uległa zmianie z 47,5 na 126,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 30 734 000 637 000 (2,1%) -20 000 24,8 3,76 135 17 564 000 (57,2%)
2025 33 970 000 654 000 (1,9%) -20 000 25,6 3,52 149 20 383 000 (60,0%)
2030 37 294 000 673 000 (1,8%) -20 000 26,4 3,32 164 23 334 000 (62,6%)
2035 40 719 000 692 000 (1,7%) -20 000 27,3 3,14 179 26 391 000 (64,8%)
2040 44 222 000 706 000 (1,6%) -20 000 28,1 2,98 194 29 526 000 (66,8%)
2045 47 767 000 709 000 (1,5%) -20 000 28,9 2,85 210 32 797 000 (68,7%)
2050 51 270 000 693 000 (1,4%) -20 000 29,8 2,73 225 36 140 000 (70,5%)

Całkowita populacja Ghany w 2020 roku wyniesie 30 734 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 51 270 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 69,9 lat (68,1 lat dla mężczyzn, i 71,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 225,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Ghany w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,15% (630 000 mieszkańców, włączając 231 110 zgonów). Struktura społeczna Ghany wskazuje na podział 15 087 000 kobiet oraz 15 010 000 mężczyzn, co daje średnio 995 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 48,2% ludności (14 515 783) poniżej dwudziestego roku życia, 48,4% ludności (14 560 929) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,4% osób (1 017 279) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gwinea
Liczba ludności: 13 398 000
Gwinea Bissau
Liczba ludności: 1 954 000
Liberia
Liczba ludności: 4 978 000
Mali
Liczba ludności: 19 689 000
Mauretania
Liczba ludności: 4 661 000
Niger
Liczba ludności: 23 177 000
Nigeria
Liczba ludności: 200 962 000
Senegal
Liczba ludności: 16 744 000