Ghana liczba ludności 33 577 600 (na żywo)

Liczba ludności Ghany w 2024 urośnie o 651 000 i osiągnie 33 970 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Ghany uległa zmianie z 47,5 na 140,7 w 2022 roku.

Obecna populacja 33 577 600 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 25,4 lat
Gęstość zaludnienia 146,4 na km2
Liczba ludności Ghany od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 33 316 000 651 000 (2,0%) -20 000 25,4 146 19 807 000 (59,5%)
2023 32 665 000 647 000 (2,0%) -20 000 25,3 144 19 238 000 (58,9%)
2022 32 018 000 644 000 (2,0%) -20 000 25,1 141 18 674 000 (58,3%)
2021 31 374 000 640 000 (2,0%) -20 000 25,0 138 18 116 000 (57,7%)
2020 30 734 000 637 000 (2,1%) -20 000 24,8 3,76 135 17 564 000 (57,2%)
2019 0 0 (0,0%) -20 000 24,7 3,82 132 17 019 000 (56,5%)
2018 0 0 (0,0%) -20 000 24,6 3,87 130 16 480 000 (55,9%)
2017 0 0 (0,0%) -20 000 24,5 3,93 127 15 949 000 (55,3%)
2016 0 0 (0,0%) -20 000 24,3 3,99 124 15 424 003 (54,7%)
2015 27 582 821 620 258 (2,3%) -20 000 24,3 4,04 121 14 906 308 (54,0%)
2010 24 512 104 608 273 (2,5%) -10 000 23,9 4,27 108 12 430 823 (50,7%)
2005 21 542 009 555 473 (2,6%) 37 852 23,5 4,49 95 10 191 094 (47,3%)
2000 18 938 762 461 150 (2,4%) 33 104 23,0 4,83 83 8 319 609 (43,9%)
1995 16 760 467 430 293 (2,6%) -22 527 22,7 5,17 74 6 727 651 (40,1%)
1990 14 628 260 394 386 (2,7%) -3 257 22,3 5,60 64 5 330 684 (36,4%)
1985 12 716 228 405 070 (3,2%) -6 001 22,0 6,13 56 4 183 130 (32,9%)
1980 10 802 028 251 251 (2,3%) 41 200 21,8 6,54 47 3 366 236 (31,2%)
1975 9 831 407 227 131 (2,3%) -112 800 21,7 6,82 43 2 954 239 (30,0%)
1970 8 596 983 199 636 (2,3%) -32 800 21,8 6,95 38 2 489 514 (29,0%)
1965 7 710 549 197 260 (2,6%) -72 400 21,9 6,92 34 2 009 909 (26,1%)
1960 6 652 287 214 252 (3,1%) 22,0 6,75 29 1 546 790 (23,3%)

W roku 2023 liczba ludności w Ghanie wynosiła 32 665 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,0 lat do 25,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 319 609 (43,9%) w 2000 roku do 19 807 000 (59,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ghany uległa zmianie z 47,5 na 140,7 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -20 000 24,8 3,76 135 17 564 000 (57,2%)
2025 33 970 000 654 000 (1,9%) -20 000 25,6 3,52 149 20 383 000 (60,0%)
2030 37 294 000 673 000 (1,8%) -20 000 26,4 3,32 164 23 334 000 (62,6%)
2035 40 719 000 692 000 (1,7%) -20 000 27,3 3,14 179 26 391 000 (64,8%)
2040 44 222 000 706 000 (1,6%) -20 000 28,1 2,98 194 29 526 000 (66,8%)
2045 47 767 000 709 000 (1,5%) -20 000 28,9 2,85 210 32 797 000 (68,7%)
2050 51 270 000 693 000 (1,4%) -20 000 29,8 2,73 225 36 140 000 (70,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 69,9 lat (68,1 lat dla mężczyzn, i 71,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 225,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Ghany w roku 2023

Struktura społeczna Ghany wskazuje na podział 16 668 000 kobiet oraz 16 648 000 mężczyzn, co daje średnio 999 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 46,9% ludności (15 635 199) poniżej dwudziestego roku życia, 49,5% ludności (16 474 762) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,6% osób (1 196 044) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gwinea
Liczba ludności:15 226 000
Gwinea Bissau
Liczba ludności:2 193 000
Liberia
Liczba ludności:5 632 000
Mali
Liczba ludności:22 806 000
Mauretania
Liczba ludności:5 288 000
Niger
Liczba ludności:28 007 000
Nigeria
Liczba ludności:227 963 000
Senegal
Liczba ludności:19 089 000