Południowa Afryka liczba ludności 58 723 995 (na żywo)

Liczba ludności Południowej Afryki w 2019 urośnie o 712 000 i osiągnie 58 774 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 60 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Południowej Afryce wynosi 1 162 613 rocznie, liczba zgonów to 550 685 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,05 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Południowej Afryki uległa zmianie z 24,5 na 46,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 58 723 995 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 29,4 lat
Oczekiwana długość życia 64,0 lat
Gęstość zaludnienia 47,9 na km2
Liczba ludności Południowej Afryki od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 58 072 000 712 000 (1,2%) 60 000 29,4 2,38 48 38 751 000 (66,7%)
2018 57 360 000 721 000 (1,3%) 60 000 29,2 2,41 47 38 007 000 (66,3%)
2017 56 639 000 730 135 (1,3%) 60 000 29,1 2,43 47 37 258 000 (65,8%)
2016 55 908 865 896 888 (1,6%) 60 000 28,9 2,46 46 36 505 693 (65,3%)
2015 55 011 977 865 242 (1,6%) 60 000 28,7 2,49 46 35 648 311 (64,8%)
2010 50 979 432 723 619 (1,4%) 161 300 27,8 2,59 43 31 718 383 (62,2%)
2005 47 606 670 604 969 (1,3%) 125 500 27,1 2,68 40 28 343 107 (59,5%)
2000 44 896 856 663 126 (1,5%) 119 200 26,3 2,83 38 25 542 270 (56,9%)
1995 41 426 810 868 315 (2,1%) 62 700 25,3 3,11 35 22 571 812 (54,5%)
1990 36 793 490 828 359 (2,3%) 147 900 24,3 3,65 31 19 146 228 (52,0%)
1985 32 983 013 778 061 (2,4%) -25 810 23,8 4,32 28 16 284 373 (49,4%)
1980 29 077 143 716 323 (2,5%) 36 200 23,7 4,84 25 14 080 606 (48,4%)
1975 25 698 856 657 916 (2,6%) 14 663 23,8 5,29 22 12 363 463 (48,1%)
1970 22 502 502 576 337 (2,6%) 45 320 24,0 5,67 19 10 758 221 (47,8%)
1965 19 813 947 505 781 (2,6%) 39 703 24,0 5,92 16 9 361 694 (47,2%)
1960 17 396 367 453 678 (2,5%) 21 310 24,2 6,04 14 8 110 012 (46,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Południowej Afryce wynosiła 57 360 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,2 lat do 29,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 25 542 270 (56,9%) w 2000 roku do 38 751 000 (66,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Południowej Afryki uległa zmianie z 24,5 na 46,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 58 774 000 702 000 (1,2%) 40 000 29,6 2,35 48 39 491 000 (67,2%)
2025 62 137 000 654 000 (1,1%) 20 000 30,6 2,24 51 43 110 000 (69,4%)
2030 65 255 000 603 000 (0,9%) 20 000 31,6 2,15 53 46 558 000 (71,3%)
2035 68 112 000 550 000 (0,8%) 20 000 32,6 2,07 55 49 784 000 (73,1%)
2040 70 679 000 486 000 (0,7%) 20 000 33,6 2,01 57 52 737 000 (74,6%)
2045 72 869 000 403 000 (0,6%) 20 000 34,6 1,95 59 55 422 000 (76,1%)
2050 74 608 000 309 000 (0,4%) 20 000 35,6 1,91 60 57 778 000 (77,4%)

Całkowita populacja Południowej Afryki w 2020 roku wyniesie 58 774 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 74 608 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,2 lat (68,5 lat dla mężczyzn, i 74,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 60,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Południowej Afryki w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,24% (721 000 mieszkańców, włączając 554 632 zgonów). Struktura społeczna Południowej Afryki wskazuje na podział 29 590 000 kobiet oraz 28 482 000 mężczyzn, co daje średnio 963 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 37,5% ludności (21 753 771) poniżej dwudziestego roku życia, 56,9% ludności (33 060 390) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,6% osób (3 257 839) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Suazi
Liczba ludności: 1 415 000
Benin
Liczba ludności: 11 802 000
Burkina Faso
Liczba ludności: 20 322 000
Republika Zielonego Przylądka
Liczba ludności: 560 000
Wybrzeże Kości Słoniowej
Liczba ludności: 25 531 000
Gambia
Liczba ludności: 2 228 000
Ghana
Liczba ludności: 30 097 000
Gwinea
Liczba ludności: 13 398 000