Benin liczba ludności 12 008 671 (na żywo)

Liczba ludności Beninu w 2019 urośnie o 316 000 i osiągnie 12 123 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Beninie wynosi 423 123 rocznie, liczba zgonów to 103 648 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,71 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Beninu uległa zmianie z 33,0 na 99,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 12 008 671 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 23,1 lat
Oczekiwana długość życia 61,6 lat
Gęstość zaludnienia 104,7 na km2
Liczba ludności Beninu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 11 802 000 316 000 (2,7%) -2 000 23,1 4,77 105 5 402 000 (45,8%)
2018 11 486 000 310 000 (2,7%) -2 000 23,0 4,84 102 5 204 000 (45,3%)
2017 11 176 000 303 702 (2,7%) -2 000 22,9 4,91 99 5 012 000 (44,8%)
2016 10 872 298 296 346 (2,7%) -2 000 22,8 4,98 96 4 826 757 (44,4%)
2015 10 575 952 289 240 (2,7%) -2 000 22,7 5,05 94 4 648 131 (44,0%)
2010 9 199 259 254 553 (2,8%) -8 454 22,4 5,36 82 3 850 258 (41,9%)
2005 7 982 225 232 221 (2,9%) -9 755 22,3 5,63 71 3 191 453 (40,0%)
2000 6 865 951 201 853 (2,9%) 5 001 22,1 5,96 61 2 631 925 (38,3%)
1995 5 905 558 191 338 (3,2%) -570 22,2 6,36 52 2 170 765 (36,8%)
1990 4 978 496 158 480 (3,2%) 13 652 22,2 6,74 44 1 716 834 (34,5%)
1985 4 278 501 121 682 (2,8%) -1 745 22,5 6,97 38 1 317 607 (30,8%)
1980 3 717 165 98 639 (2,7%) -2 170 23,0 7,03 33 1 016 236 (27,3%)
1975 3 265 165 77 753 (2,4%) -3 879 23,7 6,93 29 715 202 (21,9%)
1970 2 912 340 61 679 (2,1%) -4 969 24,3 6,75 26 486 099 (16,7%)
1965 2 632 356 46 391 (1,8%) -4 748 24,9 6,54 23 329 545 (12,5%)
1960 2 431 622 34 245 (1,4%) -4 859 25,9 6,28 22 225 533 (9,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Beninie wynosiła 11 486 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 25,9 lat do 23,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 631 925 (38,3%) w 2000 roku do 5 402 000 (45,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Beninu uległa zmianie z 33,0 na 99,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 12 123 000 321 000 (2,7%) -2 000 23,1 4,70 108 5 607 000 (46,3%)
2025 13 809 000 348 000 (2,5%) -2 000 23,7 4,39 123 6 728 000 (48,7%)
2030 15 628 000 373 000 (2,4%) -2 000 24,2 4,10 139 8 013 000 (51,3%)
2035 17 568 000 397 000 (2,3%) -2 000 24,9 3,85 156 9 456 000 (53,8%)
2040 19 614 000 417 000 (2,1%) -2 000 25,6 3,62 174 11 054 000 (56,4%)
2045 21 742 000 431 000 (2,0%) -2 000 26,3 3,42 193 12 797 000 (58,9%)
2050 23 930 000 442 000 (1,9%) -2 000 27,1 3,25 212 14 673 000 (61,3%)

Całkowita populacja Beninu w 2020 roku wyniesie 12 123 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 23 930 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 66,9 lat (64,8 lat dla mężczyzn, i 69,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 212,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Beninu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,75% (310 000 mieszkańców, włączając 101 150 zgonów). Struktura społeczna Beninu wskazuje na podział 5 910 000 kobiet oraz 5 891 000 mężczyzn, co daje średnio 997 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,9% ludności (6 239 717) poniżej dwudziestego roku życia, 43,9% ludności (5 177 537) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,3% osób (385 925) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Burkina Faso
Liczba ludności: 20 322 000
Republika Zielonego Przylądka
Liczba ludności: 560 000
Wybrzeże Kości Słoniowej
Liczba ludności: 25 531 000
Gambia
Liczba ludności: 2 228 000
Ghana
Liczba ludności: 30 097 000
Gwinea
Liczba ludności: 13 398 000
Gwinea Bissau
Liczba ludności: 1 954 000
Liberia
Liczba ludności: 4 978 000