Namibia liczba ludności 2 677 562 (na żywo)

Liczba ludności Namibii w 2019 urośnie o 54 000 i osiągnie 2 697 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 447 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Namibii wynosi 73 382 rocznie, liczba zgonów to 18 362 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,08 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Namibii uległa zmianie z 1,2 na 3,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 2 677 562 populacja na dzień (sobota 24 sierpnia 2019)
Średnia wieku 25,0 lat
Oczekiwana długość życia 65,2 lat
Gęstość zaludnienia 3,2 na km2
Liczba ludności Namibii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 2 642 000 54 000 (2,0%) -447 25,0 3,24 3 1 332 000 (50,4%)
2018 2 588 000 54 000 (2,1%) -447 24,9 3,30 3 1 281 000 (49,5%)
2017 2 534 000 54 287 (2,1%) -447 24,7 3,36 3 1 231 000 (48,6%)
2016 2 479 713 54 152 (2,2%) -447 24,6 3,42 3 1 180 963 (47,6%)
2015 2 425 561 54 569 (2,3%) -447 24,5 3,47 3 1 131 767 (46,7%)
2010 2 173 170 36 130 (1,7%) -274 24,0 3,61 3 904 386 (41,6%)
2005 2 032 196 22 968 (1,1%) -10 000 23,6 3,67 2 744 434 (36,6%)
2000 1 899 257 41 215 (2,2%) -10 000 23,3 4,02 2 614 846 (32,4%)
1995 1 655 359 48 641 (2,9%) 7 099 22,7 4,59 2 493 512 (29,8%)
1990 1 414 692 54 759 (3,9%) 4 698 22,3 5,23 2 391 247 (27,7%)
1985 1 148 302 37 170 (3,2%) 14 958 21,8 5,89 1 302 761 (26,4%)
1980 1 012 672 21 446 (2,1%) -5 828 22,1 6,45 1 253 836 (25,1%)
1975 904 839 24 054 (2,7%) -8 917 22,8 6,65 1 214 003 (23,7%)
1970 780 384 22 007 (2,8%) -565 23,3 6,46 1 173 963 (22,3%)
1965 682 551 17 269 (2,5%) -174 23,7 6,24 1 136 749 (20,0%)
1960 602 544 14 733 (2,4%) 24,0 6,15 1 107 910 (17,9%)

W roku 2018 liczba ludności w Namibii wynosiła 2 588 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,0 lat do 24,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 614 846 (32,4%) w 2000 roku do 1 332 000 (50,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Namibii uległa zmianie z 1,2 na 3,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 2 697 000 55 000 (2,0%) -447 25,2 3,19 3 1 383 000 (51,3%)
2025 2 970 000 55 000 (1,9%) 26,0 2,97 4 1 645 000 (55,4%)
2030 3 246 000 55 000 (1,7%) 27,0 2,80 4 1 909 000 (58,8%)
2035 3 521 000 55 000 (1,6%) 28,0 2,64 4 2 170 000 (61,6%)
2040 3 796 000 55 000 (1,5%) 29,1 2,51 5 2 422 000 (63,8%)
2045 4 071 000 55 000 (1,4%) 30,2 2,40 5 2 680 000 (65,8%)
2050 4 339 000 52 000 (1,2%) 31,4 5 2 942 000 (67,8%)

Całkowita populacja Namibii w 2020 roku wyniesie 2 697 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 4 339 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 73,6 lat (71,5 lat dla mężczyzn, i 75,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 5,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Namibii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,09% (54 000 mieszkańców, włączając 18 251 zgonów). Struktura społeczna Namibii wskazuje na podział 1 356 000 kobiet oraz 1 286 000 mężczyzn, co daje średnio 948 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 46,4% ludności (1 226 681) poniżej dwudziestego roku życia, 49,9% ludności (1 317 830) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,7% osób (96 433) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Południowa Afryka
Liczba ludności: 58 072 000
Suazi
Liczba ludności: 1 415 000
Benin
Liczba ludności: 11 802 000
Burkina Faso
Liczba ludności: 20 322 000
Republika Zielonego Przylądka
Liczba ludności: 560 000
Wybrzeże Kości Słoniowej
Liczba ludności: 25 531 000
Gambia
Liczba ludności: 2 228 000
Ghana
Liczba ludności: 30 097 000