Maroko liczba ludności 37 299 123 (na żywo)

Liczba ludności Maroka w 2020 urośnie o 436 000 i osiągnie 37 498 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 51 419 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Maroku wynosi 672 913 rocznie, liczba zgonów to 190 100 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,30 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Maroka uległa zmianie z 44,9 na 81,1 w 2018 roku.

Obecna populacja 37 299 123 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 31,8 lat
Oczekiwana długość życia 76,7 lat
Gęstość zaludnienia 83,1 na km2
Liczba ludności Maroka od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 37 071 000 436 000 (1,2%) -51 419 31,8 2,35 83 23 207 000 (62,6%)
2019 0 0 (0,0%) -51 419 31,6 2,39 82 22 761 000 (62,1%)
2018 0 0 (0,0%) -51 419 31,3 2,42 81 22 313 000 (61,7%)
2017 0 0 (0,0%) -51 419 31,0 2,46 80 21 863 000 (61,2%)
2016 0 0 (0,0%) -51 419 30,8 2,49 79 21 407 718 (60,7%)
2015 34 803 322 485 240 (1,4%) -51 419 30,6 2,53 78 20 949 860 (60,2%)
2010 32 409 639 419 742 (1,3%) -61 422 29,5 2,58 73 18 695 176 (57,7%)
2005 30 521 070 341 785 (1,1%) -113 028 28,1 2,59 68 16 825 045 (55,1%)
2000 28 849 621 334 823 (1,2%) -130 964 26,6 2,78 65 15 386 945 (53,3%)
1995 27 075 232 408 184 (1,5%) -111 876 25,3 3,30 61 13 995 729 (51,7%)
1990 24 879 136 457 945 (1,8%) -93 325 24,1 4,06 56 12 039 263 (48,4%)
1985 22 537 376 499 766 (2,2%) -83 715 23,2 4,94 50 10 092 012 (44,8%)
1980 20 019 847 476 500 (2,4%) -64 132 22,8 5,68 45 8 250 179 (41,2%)
1975 17 803 698 386 734 (2,2%) -58 666 22,4 6,16 40 6 714 487 (37,7%)
1970 16 000 008 348 084 (2,2%) -99 535 22,1 6,65 36 5 516 323 (34,5%)
1965 14 229 044 371 902 (2,6%) -95 551 22,1 7,03 32 4 533 658 (31,9%)
1960 12 328 532 382 015 (3,0%) -48 184 22,4 7,04 28 3 619 287 (29,4%)

W roku 2019 liczba ludności w Maroku wynosiła 36 635 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,4 lat do 31,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 15 386 945 (53,3%) w 2000 roku do 23 207 000 (62,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Maroka uległa zmianie z 44,9 na 81,1 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 37 071 000 436 000 (1,2%) -51 419 31,8 2,35 83 23 207 000 (62,6%)
2025 39 101 000 386 000 (1,0%) -51 419 33,2 2,22 88 25 367 000 (64,9%)
2030 40 874 000 335 000 (0,8%) -51 419 34,7 2,12 92 27 386 000 (67,0%)
2035 42 407 000 288 000 (0,7%) -51 419 36,2 2,04 95 29 242 000 (69,0%)
2040 43 714 000 244 000 (0,6%) -51 419 37,5 1,97 98 30 910 000 (70,7%)
2045 44 798 000 199 000 (0,4%) -51 419 38,8 1,92 100 32 420 000 (72,4%)
2050 45 660 000 155 000 (0,3%) -51 419 40,0 1,88 102 33 774 000 (74,0%)

Całkowita populacja Maroka w 2020 roku wyniesie 37 071 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 45 660 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,5 lat (81,6 lat dla mężczyzn, i 83,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 102,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Maroka w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,19% (443 000 mieszkańców, włączając 185 839 zgonów). Struktura społeczna Maroka wskazuje na podział 18 696 000 kobiet oraz 18 375 000 mężczyzn, co daje średnio 983 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 34,8% ludności (12 885 880) poniżej dwudziestego roku życia, 57,6% ludności (21 349 189) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,6% osób (2 828 517) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Sudan
Liczba ludności: 43 541 000
Tunezja
Liczba ludności: 11 903 000
Botswana
Liczba ludności: 2 416 000
Lesotho
Liczba ludności: 2 322 000
Namibia
Liczba ludności: 2 697 000
Południowa Afryka
Liczba ludności: 58 774 000
Suazi
Liczba ludności: 1 439 000
Benin
Liczba ludności: 12 123 000