Maroko liczba ludności 38 869 400 (na żywo)

Liczba ludności Maroka w 2024 urośnie o 395 000 i osiągnie 39 101 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 51 419 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Maroka uległa zmianie z 44,9 na 85,0 w 2022 roku.

Obecna populacja 38 869 400 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 32,9 lat
Gęstość zaludnienia 86,7 na km2
Liczba ludności Maroka od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 38 715 000 395 000 (1,0%) -51 419 32,9 87 24 945 000 (64,4%)
2023 38 320 000 406 000 (1,1%) -51 419 32,6 86 24 518 000 (64,0%)
2022 37 914 000 416 000 (1,1%) -51 419 32,4 85 24 086 000 (63,5%)
2021 37 498 000 427 000 (1,1%) -51 419 32,1 84 23 649 000 (63,1%)
2020 37 071 000 436 000 (1,2%) -51 419 31,8 2,35 83 23 207 000 (62,6%)
2019 0 0 (0,0%) -51 419 31,6 2,39 82 22 761 000 (62,1%)
2018 0 0 (0,0%) -51 419 31,3 2,42 81 22 313 000 (61,7%)
2017 0 0 (0,0%) -51 419 31,0 2,46 80 21 863 000 (61,2%)
2016 0 0 (0,0%) -51 419 30,8 2,49 79 21 407 718 (60,7%)
2015 34 803 322 485 240 (1,4%) -51 419 30,6 2,53 78 20 949 860 (60,2%)
2010 32 409 639 419 742 (1,3%) -61 422 29,5 2,58 73 18 695 176 (57,7%)
2005 30 521 070 341 785 (1,1%) -113 028 28,1 2,59 68 16 825 045 (55,1%)
2000 28 849 621 334 823 (1,2%) -130 964 26,6 2,78 65 15 386 945 (53,3%)
1995 27 075 232 408 184 (1,5%) -111 876 25,3 3,30 61 13 995 729 (51,7%)
1990 24 879 136 457 945 (1,8%) -93 325 24,1 4,06 56 12 039 263 (48,4%)
1985 22 537 376 499 766 (2,2%) -83 715 23,2 4,94 50 10 092 012 (44,8%)
1980 20 019 847 476 500 (2,4%) -64 132 22,8 5,68 45 8 250 179 (41,2%)
1975 17 803 698 386 734 (2,2%) -58 666 22,4 6,16 40 6 714 487 (37,7%)
1970 16 000 008 348 084 (2,2%) -99 535 22,1 6,65 36 5 516 323 (34,5%)
1965 14 229 044 371 902 (2,6%) -95 551 22,1 7,03 32 4 533 658 (31,9%)
1960 12 328 532 382 015 (3,0%) -48 184 22,4 7,04 28 3 619 287 (29,4%)

W roku 2023 liczba ludności w Maroku wynosiła 38 320 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,4 lat do 32,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 15 386 945 (53,3%) w 2000 roku do 24 945 000 (64,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Maroka uległa zmianie z 44,9 na 85,0 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -51 419 31,8 2,35 83 23 207 000 (62,6%)
2025 39 101 000 386 000 (1,0%) -51 419 33,2 2,22 88 25 367 000 (64,9%)
2030 40 874 000 335 000 (0,8%) -51 419 34,7 2,12 92 27 386 000 (67,0%)
2035 42 407 000 288 000 (0,7%) -51 419 36,2 2,04 95 29 242 000 (69,0%)
2040 43 714 000 244 000 (0,6%) -51 419 37,5 1,97 98 30 910 000 (70,7%)
2045 44 798 000 199 000 (0,4%) -51 419 38,8 1,92 100 32 420 000 (72,4%)
2050 45 660 000 155 000 (0,3%) -51 419 40,0 1,88 102 33 774 000 (74,0%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,5 lat (81,6 lat dla mężczyzn, i 83,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 102,3 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Maroka w roku 2023

Struktura społeczna Maroka wskazuje na podział 19 508 000 kobiet oraz 19 207 000 mężczyzn, co daje średnio 985 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 33,6% ludności (13 015 983) poniżej dwudziestego roku życia, 57,4% ludności (22 214 667) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 9,0% osób (3 480 479) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Sudan
Liczba ludności:47 872 000
Tunezja
Liczba ludności:12 336 000
Botswana
Liczba ludności:2 576 000
Lesotho
Liczba ludności:2 438 000
Namibia
Liczba ludności:2 915 000
Południowa Afryka
Liczba ludności:61 483 000
Suazi
Liczba ludności:1 533 000
Benin
Liczba ludności:13 461 000