Sudan liczba ludności 48 323 200 (na żywo)

Liczba ludności Sudanu w 2024 urośnie o 1 111 000 i osiągnie 49 000 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu uległa zmianie z 8,0 na 25,9 w 2022 roku.

Obecna populacja 48 323 200 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 24,6 lat
Gęstość zaludnienia 27,1 na km2
Liczba ludności Sudanu od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 47 872 000 1 111 000 (2,3%) -10 000 24,6 27 17 379 000 (36,3%)
2023 46 761 000 1 095 000 (2,3%) -10 000 24,4 27 16 810 000 (35,9%)
2022 45 666 000 1 074 000 (2,4%) -10 000 24,3 26 16 263 000 (35,6%)
2021 44 592 000 1 051 000 (2,4%) -10 000 24,2 25 15 740 000 (35,3%)
2020 43 541 000 1 027 000 (2,4%) -10 000 24,1 4,29 25 15 240 000 (35,0%)
2019 0 0 (0,0%) -50 000 23,9 4,35 24 14 763 000 (34,7%)
2018 0 0 (0,0%) -50 000 23,8 4,41 24 14 307 000 (34,5%)
2017 0 0 (0,0%) -50 000 23,7 4,47 23 13 873 000 (34,2%)
2016 0 0 (0,0%) -50 000 23,6 4,53 23 13 459 572 (34,0%)
2015 38 647 803 909 890 (2,4%) -50 000 23,5 4,60 22 13 065 276 (33,8%)
2010 34 385 963 735 344 (2,1%) -117 877 23,0 4,88 19 11 374 877 (33,1%)
2005 30 911 914 725 573 (2,4%) -215 629 22,6 5,14 17 10 126 743 (32,8%)
2000 27 250 535 643 493 (2,4%) -109 201 22,3 5,47 15 8 855 061 (32,5%)
1995 24 102 986 755 101 (3,1%) -126 600 22,2 5,83 13 7 768 874 (32,2%)
1990 20 147 590 671 981 (3,3%) 130 697 21,7 6,15 11 5 764 225 (28,6%)
1985 17 210 187 552 133 (3,2%) 30 000 21,5 6,47 9 3 947 501 (22,9%)
1980 14 507 468 505 165 (3,5%) 44 000 21,4 6,80 8 2 895 546 (20,0%)
1975 12 144 135 411 177 (3,4%) 36 000 21,6 6,94 7 2 300 463 (18,9%)
1970 10 281 700 327 290 (3,2%) 4 000 21,8 6,89 6 1 698 845 (16,5%)
1965 8 770 097 266 103 (3,0%) 22,1 6,81 5 1 172 825 (13,4%)
1960 7 544 491 224 991 (2,9%) 22,3 6,69 4 810 731 (10,7%)

W roku 2023 liczba ludności w Sudanie wynosiła 46 761 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,3 lat do 24,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 855 061 (32,5%) w 2000 roku do 17 379 000 (36,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu uległa zmianie z 8,0 na 25,9 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -10 000 24,1 4,29 25 15 240 000 (35,0%)
2025 49 000 000 1 128 000 (2,3%) -10 000 24,7 4,01 28 17 972 000 (36,7%)
2030 54 842 000 1 195 000 (2,2%) -10 000 25,4 3,77 31 21 301 000 (38,8%)
2035 60 996 000 1 250 000 (2,1%) -10 000 26,1 3,55 35 25 279 000 (41,4%)
2040 67 357 000 1 283 000 (1,9%) -10 000 26,8 3,35 38 29 763 000 (44,2%)
2045 73 835 000 1 302 000 (1,8%) -10 000 27,6 3,19 42 34 677 000 (47,0%)
2050 80 386 000 1 316 000 (1,6%) -10 000 28,5 3,04 46 40 004 000 (49,8%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,5 lat (68,2 lat dla mężczyzn, i 72,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 45,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Sudanu w roku 2023

Struktura społeczna Sudanu wskazuje na podział 23 925 000 kobiet oraz 23 947 000 mężczyzn, co daje średnio 1 001 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 49,2% ludności (23 533 875) poniżej dwudziestego roku życia, 47,0% ludności (22 490 266) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,9% osób (1 843 072) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tunezja
Liczba ludności:12 336 000
Botswana
Liczba ludności:2 576 000
Lesotho
Liczba ludności:2 438 000
Namibia
Liczba ludności:2 915 000
Południowa Afryka
Liczba ludności:61 483 000
Suazi
Liczba ludności:1 533 000
Benin
Liczba ludności:13 461 000
Burkina Faso
Liczba ludności:23 349 000