Sudan liczba ludności 44 102 493 (na żywo)

Liczba ludności Sudanu w 2020 urośnie o 1 027 000 i osiągnie 44 592 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Sudanie wynosi 1 373 501 rocznie, liczba zgonów to 311 579 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,44 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu uległa zmianie z 8,0 na 23,5 w 2018 roku.

Obecna populacja 44 102 493 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 24,1 lat
Oczekiwana długość życia 65,3 lat
Gęstość zaludnienia 24,7 na km2
Liczba ludności Sudanu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 43 541 000 1 027 000 (2,4%) -10 000 24,1 4,29 25 15 240 000 (35,0%)
2019 0 0 (0,0%) -50 000 23,9 4,35 24 14 763 000 (34,7%)
2018 0 0 (0,0%) -50 000 23,8 4,41 24 14 307 000 (34,5%)
2017 0 0 (0,0%) -50 000 23,7 4,47 23 13 873 000 (34,2%)
2016 0 0 (0,0%) -50 000 23,6 4,53 23 13 459 572 (34,0%)
2015 38 647 803 909 890 (2,4%) -50 000 23,5 4,60 22 13 065 276 (33,8%)
2010 34 385 963 735 344 (2,1%) -117 877 23,0 4,88 19 11 374 877 (33,1%)
2005 30 911 914 725 573 (2,4%) -215 629 22,6 5,14 17 10 126 743 (32,8%)
2000 27 250 535 643 493 (2,4%) -109 201 22,3 5,47 15 8 855 061 (32,5%)
1995 24 102 986 755 101 (3,1%) -126 600 22,2 5,83 13 7 768 874 (32,2%)
1990 20 147 590 671 981 (3,3%) 130 697 21,7 6,15 11 5 764 225 (28,6%)
1985 17 210 187 552 133 (3,2%) 30 000 21,5 6,47 9 3 947 501 (22,9%)
1980 14 507 468 505 165 (3,5%) 44 000 21,4 6,80 8 2 895 546 (20,0%)
1975 12 144 135 411 177 (3,4%) 36 000 21,6 6,94 7 2 300 463 (18,9%)
1970 10 281 700 327 290 (3,2%) 4 000 21,8 6,89 6 1 698 845 (16,5%)
1965 8 770 097 266 103 (3,0%) 22,1 6,81 5 1 172 825 (13,4%)
1960 7 544 491 224 991 (2,9%) 22,3 6,69 4 810 731 (10,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Sudanie wynosiła 42 514 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,3 lat do 23,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 8 855 061 (32,5%) w 2000 roku do 15 240 000 (35,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu uległa zmianie z 8,0 na 23,5 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 43 541 000 1 027 000 (2,4%) -10 000 24,1 4,29 25 15 240 000 (35,0%)
2025 49 000 000 1 128 000 (2,3%) -10 000 24,7 4,01 28 17 972 000 (36,7%)
2030 54 842 000 1 195 000 (2,2%) -10 000 25,4 3,77 31 21 301 000 (38,8%)
2035 60 996 000 1 250 000 (2,1%) -10 000 26,1 3,55 35 25 279 000 (41,4%)
2040 67 357 000 1 283 000 (1,9%) -10 000 26,8 3,35 38 29 763 000 (44,2%)
2045 73 835 000 1 302 000 (1,8%) -10 000 27,6 3,19 42 34 677 000 (47,0%)
2050 80 386 000 1 316 000 (1,6%) -10 000 28,5 3,04 46 40 004 000 (49,8%)

Całkowita populacja Sudanu w 2020 roku wyniesie 43 541 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 80 386 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,5 lat (68,2 lat dla mężczyzn, i 72,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 45,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Sudanu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,42% (1 002 000 mieszkańców, włączając 303 137 zgonów). Struktura społeczna Sudanu wskazuje na podział 21 771 000 kobiet oraz 21 770 000 mężczyzn, co daje średnio 1 000 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 50,7% ludności (22 088 349) poniżej dwudziestego roku życia, 45,6% ludności (19 845 988) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,7% osób (1 606 663) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tunezja
Liczba ludności: 11 903 000
Botswana
Liczba ludności: 2 416 000
Lesotho
Liczba ludności: 2 322 000
Namibia
Liczba ludności: 2 697 000
Południowa Afryka
Liczba ludności: 58 774 000
Suazi
Liczba ludności: 1 439 000
Benin
Liczba ludności: 12 123 000
Burkina Faso
Liczba ludności: 20 903 000