Algieria liczba ludności 43 148 447 (na żywo)

Liczba ludności Algierii w 2019 urośnie o 671 000 i osiągnie 43 333 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Algierii wynosi 883 216 rocznie, liczba zgonów to 203 263 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,59 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Algierii uległa zmianie z 8,1 na 17,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 43 148 447 populacja na dzień (czwartek 19 września 2019)
Średnia wieku 30,3 lat
Oczekiwana długość życia 76,7 lat
Gęstość zaludnienia 17,9 na km2
Liczba ludności Algierii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 42 679 000 671 000 (1,6%) -10 000 30,3 2,60 18 31 119 000 (72,9%)
2018 42 008 000 690 000 (1,6%) -10 000 30,1 2,66 18 30 413 000 (72,4%)
2017 41 318 000 711 948 (1,7%) -10 000 29,9 2,72 17 29 692 000 (71,9%)
2016 40 606 052 734 524 (1,8%) -10 000 29,7 2,78 17 28 953 739 (71,3%)
2015 39 871 528 758 215 (1,9%) -10 000 29,5 2,84 17 28 199 936 (70,7%)
2010 36 117 637 651 877 (1,8%) -28 654 28,7 2,89 15 24 388 796 (67,5%)
2005 33 288 437 457 341 (1,4%) -71 468 27,5 2,50 14 21 248 009 (63,8%)
2000 31 183 660 418 047 (1,3%) -41 046 25,5 2,51 13 18 684 937 (59,9%)
1995 28 904 298 542 045 (1,9%) -32 883 23,6 3,45 12 16 185 540 (56,0%)
1990 25 912 367 654 695 (2,5%) -25 736 22,5 4,73 11 13 496 456 (52,1%)
1985 22 565 905 672 052 (3,0%) -18 660 21,8 5,84 9 10 824 413 (48,0%)
1980 19 337 715 576 954 (3,0%) -16 204 21,6 6,79 8 8 420 028 (43,5%)
1975 16 709 099 461 986 (2,8%) -44 967 21,8 7,43 7 6 738 780 (40,3%)
1970 14 550 034 405 596 (2,8%) -49 564 22,0 7,64 6 5 747 263 (39,5%)
1965 12 626 952 330 982 (2,6%) -24 267 22,4 7,68 5 4 753 164 (37,6%)
1960 11 124 888 279 971 (2,5%) -56 853 22,9 7,52 5 3 394 203 (30,5%)

W roku 2018 liczba ludności w Algierii wynosiła 42 008 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,9 lat do 30,1 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 684 937 (59,9%) w 2000 roku do 31 119 000 (72,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Algierii uległa zmianie z 8,1 na 17,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 43 333 000 654 000 (1,5%) -10 000 30,6 2,54 18 31 812 000 (73,4%)
2025 46 308 000 555 000 (1,2%) -10 000 31,9 2,36 19 35 015 000 (75,6%)
2030 48 822 000 475 000 (1,0%) -10 000 33,5 2,23 21 37 771 000 (77,4%)
2035 51 070 000 439 000 (0,9%) -10 000 35,1 2,13 21 40 193 000 (78,7%)
2040 53 249 000 435 000 (0,8%) -10 000 36,5 2,06 22 42 546 000 (79,9%)
2045 55 412 000 427 000 (0,8%) -10 000 37,7 2,00 23 44 910 000 (81,0%)
2050 57 437 000 383 000 (0,7%) -10 000 38,7 1,96 24 47 181 000 (82,1%)

Całkowita populacja Algierii w 2020 roku wyniesie 43 333 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 57 437 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,3 lat (81,4 lat dla mężczyzn, i 83,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 24,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Algierii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,60% (690 000 mieszkańców, włączając 196 996 zgonów). Struktura społeczna Algierii wskazuje na podział 21 125 000 kobiet oraz 21 554 000 mężczyzn, co daje średnio 1 020 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 36,3% ludności (15 496 745) poniżej dwudziestego roku życia, 57,0% ludności (24 344 102) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 6,7% osób (2 838 154) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Egipt
Liczba ludności: 101 169 000
Libia
Liczba ludności: 6 570 000
Maroko
Liczba ludności: 36 635 000
Sudan
Liczba ludności: 42 514 000
Tunezja
Liczba ludności: 11 783 000
Botswana
Liczba ludności: 2 375 000
Lesotho
Liczba ludności: 2 293 000
Namibia
Liczba ludności: 2 642 000