Algieria liczba ludności 45 975 000 (na żywo)

Liczba ludności Algierii w 2024 urośnie o 574 000 i osiągnie 46 308 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Algierii uległa zmianie z 8,1 na 18,7 w 2022 roku.

Obecna populacja 45 975 000 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 31,6 lat
Gęstość zaludnienia 19,2 na km2
Liczba ludności Algierii od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 45 753 000 574 000 (1,3%) -10 000 31,6 19 34 411 000 (75,2%)
2023 45 179 000 595 000 (1,3%) -10 000 31,3 19 33 788 000 (74,8%)
2022 44 584 000 615 000 (1,4%) -10 000 31,1 19 33 148 000 (74,3%)
2021 43 969 000 636 000 (1,5%) -10 000 30,8 19 32 489 000 (73,9%)
2020 43 333 000 654 000 (1,5%) -10 000 30,6 2,54 18 31 812 000 (73,4%)
2019 0 0 (0,0%) -10 000 30,3 2,60 18 31 119 000 (72,9%)
2018 0 0 (0,0%) -10 000 30,1 2,66 18 30 413 000 (72,4%)
2017 0 0 (0,0%) -10 000 29,9 2,72 17 29 692 000 (71,9%)
2016 0 0 (0,0%) -10 000 29,7 2,78 17 28 953 739 (71,3%)
2015 39 871 528 758 215 (1,9%) -10 000 29,5 2,84 17 28 199 936 (70,7%)
2010 36 117 637 651 877 (1,8%) -28 654 28,7 2,89 15 24 388 796 (67,5%)
2005 33 288 437 457 341 (1,4%) -71 468 27,5 2,50 14 21 248 009 (63,8%)
2000 31 183 660 418 047 (1,3%) -41 046 25,5 2,51 13 18 684 937 (59,9%)
1995 28 904 298 542 045 (1,9%) -32 883 23,6 3,45 12 16 185 540 (56,0%)
1990 25 912 367 654 695 (2,5%) -25 736 22,5 4,73 11 13 496 456 (52,1%)
1985 22 565 905 672 052 (3,0%) -18 660 21,8 5,84 9 10 824 413 (48,0%)
1980 19 337 715 576 954 (3,0%) -16 204 21,6 6,79 8 8 420 028 (43,5%)
1975 16 709 099 461 986 (2,8%) -44 967 21,8 7,43 7 6 738 780 (40,3%)
1970 14 550 034 405 596 (2,8%) -49 564 22,0 7,64 6 5 747 263 (39,5%)
1965 12 626 952 330 982 (2,6%) -24 267 22,4 7,68 5 4 753 164 (37,6%)
1960 11 124 888 279 971 (2,5%) -56 853 22,9 7,52 5 3 394 203 (30,5%)

W roku 2023 liczba ludności w Algierii wynosiła 45 179 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,9 lat do 31,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 18 684 937 (59,9%) w 2000 roku do 34 411 000 (75,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Algierii uległa zmianie z 8,1 na 18,7 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -10 000 30,6 2,54 18 31 812 000 (73,4%)
2025 46 308 000 555 000 (1,2%) -10 000 31,9 2,36 19 35 015 000 (75,6%)
2030 48 822 000 475 000 (1,0%) -10 000 33,5 2,23 21 37 771 000 (77,4%)
2035 51 070 000 439 000 (0,9%) -10 000 35,1 2,13 21 40 193 000 (78,7%)
2040 53 249 000 435 000 (0,8%) -10 000 36,5 2,06 22 42 546 000 (79,9%)
2045 55 412 000 427 000 (0,8%) -10 000 37,7 2,00 23 44 910 000 (81,0%)
2050 57 437 000 383 000 (0,7%) -10 000 38,7 1,96 24 47 181 000 (82,1%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 82,3 lat (81,4 lat dla mężczyzn, i 83,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 24,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Algierii w roku 2023

Struktura społeczna Algierii wskazuje na podział 22 647 000 kobiet oraz 23 106 000 mężczyzn, co daje średnio 1 020 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 36,5% ludności (16 713 571) poniżej dwudziestego roku życia, 55,8% ludności (25 539 325) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 7,7% osób (3 509 255) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Egipt
Liczba ludności:109 800 000
Libia
Liczba ludności:6 964 000
Maroko
Liczba ludności:38 715 000
Sudan
Liczba ludności:47 872 000
Tunezja
Liczba ludności:12 336 000
Botswana
Liczba ludności:2 576 000
Lesotho
Liczba ludności:2 438 000
Namibia
Liczba ludności:2 915 000