Egipt liczba ludności 110 468 400 (na żywo)

Liczba ludności Egiptu w 2024 urośnie o 1 683 000 i osiągnie 111 471 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 55 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Egiptu uległa zmianie z 44,3 na 106,9 w 2022 roku.

Obecna populacja 110 468 400 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 28,8 lat
Gęstość zaludnienia 110,3 na km2
Liczba ludności Egiptu od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 109 800 000 1 683 000 (1,5%) -55 000 28,8 110 49 064 000 (44,7%)
2023 108 117 000 1 701 000 (1,6%) -55 000 28,7 109 48 033 000 (44,4%)
2022 106 416 000 1 724 000 (1,6%) -55 000 28,5 107 47 026 000 (44,2%)
2021 104 692 000 1 751 000 (1,7%) -55 000 28,3 105 46 039 000 (44,0%)
2020 102 941 000 1 772 000 (1,7%) -55 000 28,1 3,06 103 45 071 000 (43,8%)
2019 0 0 (0,0%) -55 000 28,0 3,11 102 44 121 000 (43,6%)
2018 0 0 (0,0%) -55 000 27,8 3,16 100 43 189 000 (43,5%)
2017 0 0 (0,0%) -55 000 27,6 3,21 98 42 270 000 (43,3%)
2016 0 0 (0,0%) -55 000 27,5 3,26 96 41 358 562 (43,2%)
2015 93 778 172 1 965 606 (2,1%) -55 000 27,5 3,31 94 40 451 214 (43,1%)
2010 84 107 606 1 642 584 (2,0%) -55 005 27,3 3,19 84 36 182 251 (43,0%)
2005 76 778 149 1 396 250 (1,8%) -56 715 26,6 3,02 77 33 035 334 (43,0%)
2000 69 905 988 1 279 324 (1,8%) -14 893 25,9 3,23 70 29 917 666 (42,8%)
1995 63 714 386 1 218 641 (1,9%) -42 180 25,1 3,71 64 27 278 677 (42,8%)
1990 57 412 215 1 405 642 (2,5%) -92 081 24,5 4,66 58 24 961 683 (43,5%)
1985 50 204 985 1 336 034 (2,7%) -42 437 24,5 5,38 50 22 059 066 (43,9%)
1980 44 099 142 1 071 326 (2,4%) -77 956 24,6 5,60 44 19 341 002 (43,9%)
1975 39 187 702 865 680 (2,2%) -112 714 24,5 5,83 39 16 964 748 (43,3%)
1970 35 046 273 829 447 (2,4%) -109 359 24,3 6,23 35 14 536 143 (41,5%)
1965 30 875 964 804 862 (2,6%) -47 940 24,3 6,58 31 12 253 435 (39,7%)
1960 26 996 533 748 179 (2,7%) -10 020 24,4 6,72 27 10 221 967 (37,9%)

W roku 2023 liczba ludności w Egipcie wynosiła 108 117 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,4 lat do 28,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 29 917 666 (42,8%) w 2000 roku do 49 064 000 (44,7%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Egiptu uległa zmianie z 44,3 na 106,9 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -55 000 28,1 3,06 103 45 071 000 (43,8%)
2025 111 471 000 1 671 000 (1,5%) -45 001 29,0 2,88 112 50 122 000 (45,0%)
2030 119 746 000 1 664 000 (1,4%) -45 001 30,0 2,73 120 55 888 000 (46,7%)
2035 128 264 000 1 733 000 (1,4%) -45 001 31,0 2,61 129 62 702 000 (48,9%)
2040 137 066 000 1 755 000 (1,3%) -45 001 31,8 2,50 138 70 501 000 (51,4%)
2045 145 576 000 1 658 000 (1,1%) -45 001 32,7 2,41 146 78 608 000 (54,0%)
2050 153 433 000 1 512 000 (1,0%) -45 001 33,6 2,32 154 86 750 000 (56,5%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,7 lat (74,3 lat dla mężczyzn, i 79,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 154,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Egiptu w roku 2023

Struktura społeczna Egiptu wskazuje na podział 54 308 000 kobiet oraz 55 492 000 mężczyzn, co daje średnio 1 022 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 41,2% ludności (45 182 700) poniżej dwudziestego roku życia, 53,1% ludności (58 281 840) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,8% osób (6 324 480) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Libia
Liczba ludności:6 964 000
Maroko
Liczba ludności:38 715 000
Sudan
Liczba ludności:47 872 000
Tunezja
Liczba ludności:12 336 000
Botswana
Liczba ludności:2 576 000
Lesotho
Liczba ludności:2 438 000
Namibia
Liczba ludności:2 915 000
Południowa Afryka
Liczba ludności:61 483 000