Egipt liczba ludności 103 219 241 (na żywo)

Liczba ludności Egiptu w 2020 urośnie o 1 772 000 i osiągnie 104 692 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 55 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Egipcie wynosi 2 416 025 rocznie, liczba zgonów to 592 425 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 1,77 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Egiptu uległa zmianie z 44,3 na 99,8 w 2018 roku.

Obecna populacja 103 219 241 populacja na dzień (czwartek 27 lutego 2020)
Średnia wieku 28,1 lat
Oczekiwana długość życia 72,2 lat
Gęstość zaludnienia 103,4 na km2
Liczba ludności Egiptu od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 102 941 000 1 772 000 (1,7%) -55 000 28,1 3,06 103 45 071 000 (43,8%)
2019 0 0 (0,0%) -55 000 28,0 3,11 102 44 121 000 (43,6%)
2018 0 0 (0,0%) -55 000 27,8 3,16 100 43 189 000 (43,5%)
2017 0 0 (0,0%) -55 000 27,6 3,21 98 42 270 000 (43,3%)
2016 0 0 (0,0%) -55 000 27,5 3,26 96 41 358 562 (43,2%)
2015 93 778 172 1 965 606 (2,1%) -55 000 27,5 3,31 94 40 451 214 (43,1%)
2010 84 107 606 1 642 584 (2,0%) -55 005 27,3 3,19 84 36 182 251 (43,0%)
2005 76 778 149 1 396 250 (1,8%) -56 715 26,6 3,02 77 33 035 334 (43,0%)
2000 69 905 988 1 279 324 (1,8%) -14 893 25,9 3,23 70 29 917 666 (42,8%)
1995 63 714 386 1 218 641 (1,9%) -42 180 25,1 3,71 64 27 278 677 (42,8%)
1990 57 412 215 1 405 642 (2,5%) -92 081 24,5 4,66 58 24 961 683 (43,5%)
1985 50 204 985 1 336 034 (2,7%) -42 437 24,5 5,38 50 22 059 066 (43,9%)
1980 44 099 142 1 071 326 (2,4%) -77 956 24,6 5,60 44 19 341 002 (43,9%)
1975 39 187 702 865 680 (2,2%) -112 714 24,5 5,83 39 16 964 748 (43,3%)
1970 35 046 273 829 447 (2,4%) -109 359 24,3 6,23 35 14 536 143 (41,5%)
1965 30 875 964 804 862 (2,6%) -47 940 24,3 6,58 31 12 253 435 (39,7%)
1960 26 996 533 748 179 (2,7%) -10 020 24,4 6,72 27 10 221 967 (37,9%)

W roku 2019 liczba ludności w Egipcie wynosiła 101 169 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 24,4 lat do 28,0 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 29 917 666 (42,8%) w 2000 roku do 45 071 000 (43,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Egiptu uległa zmianie z 44,3 na 99,8 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 102 941 000 1 772 000 (1,7%) -55 000 28,1 3,06 103 45 071 000 (43,8%)
2025 111 471 000 1 671 000 (1,5%) -45 001 29,0 2,88 112 50 122 000 (45,0%)
2030 119 746 000 1 664 000 (1,4%) -45 001 30,0 2,73 120 55 888 000 (46,7%)
2035 128 264 000 1 733 000 (1,4%) -45 001 31,0 2,61 129 62 702 000 (48,9%)
2040 137 066 000 1 755 000 (1,3%) -45 001 31,8 2,50 138 70 501 000 (51,4%)
2045 145 576 000 1 658 000 (1,1%) -45 001 32,7 2,41 146 78 608 000 (54,0%)
2050 153 433 000 1 512 000 (1,0%) -45 001 33,6 2,32 154 86 750 000 (56,5%)

Całkowita populacja Egiptu w 2020 roku wyniesie 102 941 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 153 433 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 76,7 lat (74,3 lat dla mężczyzn, i 79,3 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 154,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Egiptu w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,75% (1 793 000 mieszkańców, włączając 580 177 zgonów). Struktura społeczna Egiptu wskazuje na podział 50 896 000 kobiet oraz 52 046 000 mężczyzn, co daje średnio 1 023 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 41,8% ludności (42 988 162) poniżej dwudziestego roku życia, 52,9% ludności (54 455 789) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 5,3% osób (5 497 049) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Libia
Liczba ludności: 6 662 000
Maroko
Liczba ludności: 37 071 000
Sudan
Liczba ludności: 43 541 000
Tunezja
Liczba ludności: 11 903 000
Botswana
Liczba ludności: 2 416 000
Lesotho
Liczba ludności: 2 322 000
Namibia
Liczba ludności: 2 697 000
Południowa Afryka
Liczba ludności: 58 774 000