Wyspy Świętego Tomasza i Książęca liczba ludności 220 671 (na żywo)

Liczba ludności Wysp Świętego Tomasza w 2020 urośnie o 5 000 i osiągnie 223 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 951 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Wysp Świętego Tomasza wynosi 7 003 rocznie, liczba zgonów to 1 371 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,58 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Wysp Świętego Tomasza uległa zmianie z 98,9 na 217,5 w 2018 roku.

Obecna populacja 220 671 populacja na dzień (poniedziałek 13 lipca 2020)
Średnia wieku 23,1 lat
Oczekiwana długość życia 67,1 lat
Gęstość zaludnienia 227,1 na km2
Liczba ludności Wysp Świętego Tomasza od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 218 000 5 000 (2,3%) -951 23,1 4,22 227 147 000 (67,6%)
2019 0 0 (0,0%) -1 000 22,8 4,28 222 143 000 (67,1%)
2018 0 0 (0,0%) -1 000 22,8 4,34 218 139 000 (66,7%)
2017 0 0 (0,0%) -1 000 22,6 4,40 213 135 000 (66,2%)
2016 0 0 (0,0%) -1 000 22,6 4,46 208 131 235 (65,6%)
2015 195 553 4 287 (2,2%) -1 000 22,5 4,52 204 127 289 (65,1%)
2010 174 776 3 963 (2,3%) -1 120 22,1 4,79 182 108 199 (61,9%)
2005 155 630 3 661 (2,4%) -1 120 21,9 5,02 162 90 281 (58,0%)
2000 138 606 2 720 (2,0%) -1 120 22,0 5,28 144 74 049 (53,4%)
1995 126 454 2 481 (2,0%) -1 659 21,8 5,55 132 61 496 (48,6%)
1990 113 893 2 266 (2,0%) -1 120 22,1 5,82 119 49 712 (43,6%)
1985 103 634 1 719 (1,7%) -1 200 22,4 6,10 108 39 432 (38,0%)
1980 94 949 2 300 (2,4%) -1 200 22,7 6,39 99 31 791 (33,5%)
1975 82 607 1 937 (2,3%) -244 22,2 6,53 86 26 136 (31,6%)
1970 74 253 2 012 (2,7%) -502 22,6 6,47 77 21 918 (29,5%)
1965 64 796 584 (0,9%) -149 23,1 6,35 67 14 147 (21,8%)
1960 64 253 298 (0,5%) -1 830 25,9 6,24 67 10 327 (16,1%)

W roku 2019 liczba ludności w Wysp Świętego Tomasza wynosiła 213 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 25,9 lat do 22,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 74 049 (53,4%) w 2000 roku do 147 000 (67,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Wysp Świętego Tomasza uległa zmianie z 98,9 na 217,5 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 218 000 5 000 (2,3%) -951 23,1 4,22 227 147 000 (67,6%)
2025 242 000 5 000 (2,1%) -900 23,8 3,95 252 168 000 (69,5%)
2030 268 000 5 000 (1,9%) -900 24,6 3,71 280 190 000 (70,8%)
2035 296 000 6 000 (2,0%) -900 25,6 3,49 308 213 000 (72,0%)
2040 324 000 6 000 (1,9%) -900 26,4 3,31 337 237 000 (73,2%)
2045 352 000 6 000 (1,7%) -900 27,3 3,14 367 262 000 (74,4%)
2050 380 000 6 000 (1,6%) -900 28,4 3,00 396 287 000 (75,5%)

Całkowita populacja Wysp Świętego Tomasza w 2020 roku wyniesie 218 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 380 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,5 lat (67,8 lat dla mężczyzn, i 73,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 395,6 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Wysp Świętego Tomasza w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,35% (4 000 mieszkańców, włączając 1 358 zgonów). Struktura społeczna Wysp Świętego Tomasza wskazuje na podział 109 000 kobiet oraz 109 000 mężczyzn, co daje średnio 1 000 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,7% ludności (114 973) poniżej dwudziestego roku życia, 44,2% ludności (96 443) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (6 039) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Algieria
Liczba ludności: 43 333 000
Egipt
Liczba ludności: 102 941 000
Libia
Liczba ludności: 6 662 000
Maroko
Liczba ludności: 37 071 000
Sudan
Liczba ludności: 43 541 000
Tunezja
Liczba ludności: 11 903 000
Botswana
Liczba ludności: 2 416 000
Lesotho
Liczba ludności: 2 322 000