Komory liczba ludności 868 647 (na żywo)

Liczba ludności Komorów w 2019 urośnie o 19 000 i osiągnie 870 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 2 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Komorach wynosi 26 721 rocznie, liczba zgonów to 6 084 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,43 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Komorów uległa zmianie z 165,4 na 437,4 w 2017 roku.

Obecna populacja 868 647 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 24,1 lat
Oczekiwana długość życia 64,3 lat
Gęstość zaludnienia 457,2 na km2
Liczba ludności Komorów od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 851 000 19 000 (2,2%) -2 000 24,1 4,14 457 245 000 (28,8%)
2018 832 000 18 000 (2,2%) -2 000 23,9 4,21 447 239 000 (28,7%)
2017 814 000 18 399 (2,3%) -2 000 23,8 4,28 437 232 000 (28,5%)
2016 795 601 18 177 (2,3%) -2 000 23,7 4,35 428 226 046 (28,4%)
2015 777 424 18 039 (2,3%) -2 000 23,6 4,42 418 219 980 (28,3%)
2010 689 692 16 440 (2,4%) -2 000 23,1 4,75 371 192 548 (27,9%)
2005 611 627 14 399 (2,4%) -2 000 22,6 5,04 329 170 479 (27,9%)
2000 542 357 13 509 (2,5%) -2 000 22,2 5,38 291 152 294 (28,1%)
1995 475 394 13 117 (2,8%) -1 200 21,9 5,84 255 134 541 (28,3%)
1990 411 594 11 962 (2,9%) -600 21,8 6,41 221 114 707 (27,9%)
1985 355 337 9 871 (2,8%) -900 22,0 6,92 191 90 501 (25,5%)
1980 307 829 10 382 (3,4%) -900 22,4 7,08 165 71 463 (23,2%)
1975 257 290 7 186 (2,8%) 2 000 22,7 7,05 138 54 646 (21,2%)
1970 230 054 4 729 (2,1%) -1 100 22,9 7,06 124 44 607 (19,4%)
1965 207 424 3 671 (1,8%) -1 100 23,3 7,00 111 35 216 (17,0%)
1960 191 121 3 018 (1,6%) -1 698 23,8 6,79 103 23 988 (12,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Komorach wynosiła 832 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 23,8 lat do 23,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 152 294 (28,1%) w 2000 roku do 245 000 (28,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Komorów uległa zmianie z 165,4 na 437,4 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 870 000 19 000 (2,2%) -2 000 24,1 4,07 467 252 000 (29,0%)
2025 965 000 20 000 (2,1%) -2 000 25,0 3,77 518 290 000 (30,1%)
2030 1 062 000 20 000 (1,9%) -2 000 25,8 3,52 571 335 000 (31,5%)
2035 1 161 000 20 000 (1,7%) -2 000 26,6 3,30 624 385 000 (33,1%)
2040 1 262 000 20 000 (1,6%) -2 000 27,5 3,11 678 439 000 (34,8%)
2045 1 363 000 20 000 (1,5%) -2 000 28,4 2,95 733 497 000 (36,5%)
2050 1 463 000 20 000 (1,4%) -2 000 29,2 2,81 786 559 000 (38,2%)

Całkowita populacja Komorów w 2020 roku wyniesie 870 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 1 463 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 69,1 lat (66,8 lat dla mężczyzn, i 71,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 786,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Komorów w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,28% (18 000 mieszkańców, włączając 5 958 zgonów). Struktura społeczna Komorów wskazuje na podział 422 000 kobiet oraz 429 000 mężczyzn, co daje średnio 1 017 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 49,6% ludności (422 011) poniżej dwudziestego roku życia, 47,6% ludności (404 906) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,1% osób (25 956) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Dżibuti
Liczba ludności: 986 000
Etiopia
Liczba ludności: 110 136 000
Kenia
Liczba ludności: 52 215 000
Madagaskar
Liczba ludności: 26 970 000
Malawi
Liczba ludności: 19 719 000
Mauritius
Liczba ludności: 1 272 000
Mozambik
Liczba ludności: 31 409 000