Mauritius liczba ludności 1 273 931 (na żywo)

Liczba ludności Mauritiusu albo Mauritiusa w 2019 urośnie o 3 000 i osiągnie 1 275 000 ludzi w 2020 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Mauritiusie wynosi 13 226 rocznie, liczba zgonów to 10 757 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,19 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Mauritiusu albo Mauritiusa uległa zmianie z 475,9 na 623,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 1 273 931 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 37,7 lat
Oczekiwana długość życia 75,1 lat
Gęstość zaludnienia 626,3 na km2
Liczba ludności Mauritiusu albo Mauritiusa od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 1 272 000 3 000 (0,2%) 37,7 1,41 626 500 000 (39,3%)
2018 1 269 000 2 000 (0,2%) 37,4 1,40 625 500 000 (39,4%)
2017 1 267 000 3 527 (0,3%) 37,0 1,39 623 500 000 (39,4%)
2016 1 263 473 868 (0,1%) 36,6 1,37 622 499 678 (39,5%)
2015 1 262 605 1 671 (0,1%) 36,3 1,36 622 500 888 (39,7%)
2010 1 250 400 2 971 (0,2%) -2 416 34,1 1,57 616 507 400 (40,6%)
2005 1 228 254 7 251 (0,6%) -2 416 32,2 1,88 605 511 212 (41,6%)
2000 1 186 873 11 606 (1,0%) -3 874 30,7 1,99 585 506 439 (42,7%)
1995 1 122 457 9 611 (0,9%) -1 772 29,1 2,14 553 485 844 (43,3%)
1990 1 058 775 7 515 (0,7%) -1 122 28,0 2,32 522 464 802 (43,9%)
1985 1 020 528 8 307 (0,8%) -7 195 26,6 2,02 503 431 938 (42,3%)
1980 966 039 16 151 (1,7%) -4 326 25,3 2,67 476 409 127 (42,4%)
1975 892 000 13 958 (1,6%) -4 123 23,9 3,26 439 387 512 (43,4%)
1970 826 000 13 595 (1,7%) -4 093 22,4 3,95 407 347 184 (42,0%)
1965 753 000 16 619 (2,2%) -5 831 21,5 5,51 371 278 602 (37,0%)
1960 659 351 21 406 (3,1%) -6 174 21,4 6,17 325 218 753 (33,2%)

W roku 2018 liczba ludności w Mauritiusie wynosiła 1 269 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,4 lat do 37,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 506 439 (42,7%) w 2000 roku do 500 000 (39,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Mauritiusu albo Mauritiusa uległa zmianie z 475,9 na 623,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 1 275 000 3 000 (0,2%) 38,1 1,42 628 501 000 (39,3%)
2025 1 285 000 2 000 (0,2%) 39,6 1,45 632 506 000 (39,4%)
2030 1 289 000 0 (0,0%) 41,0 1,49 634 516 000 (40,0%)
2035 1 284 000 -2 000 (-0,2%) 42,2 1,53 632 529 000 (41,2%)
2040 1 270 000 -3 000 (-0,2%) 43,3 1,57 625 544 000 (42,8%)
2045 1 248 000 -5 000 (-0,4%) 44,2 1,60 615 556 000 (44,6%)
2050 1 222 000 -5 000 (-0,4%) 45,1 602 566 000 (46,3%)

Całkowita populacja Mauritiusu albo Mauritiusa w 2020 roku wyniesie 1 275 000 ludzi i może zmaleć do 1 222 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,8 lat (77,2 lat dla mężczyzn, i 82,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 601,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Mauritiusu albo Mauritiusa w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,24% (2 000 mieszkańców, włączając 10 235 zgonów). Struktura społeczna Mauritiusu albo Mauritiusa wskazuje na podział 644 000 kobiet oraz 628 000 mężczyzn, co daje średnio 975 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 25,0% ludności (317 746) poniżej dwudziestego roku życia, 63,1% ludności (802 886) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 11,9% osób (151 877) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Mozambik
Liczba ludności: 31 409 000
Rwanda
Liczba ludności: 12 794 000
Seszele
Liczba ludności: 96 000
Somalia
Liczba ludności: 15 636 000
Sudan Południowy
Liczba ludności: 13 263 000
Uganda
Liczba ludności: 45 712 000
Tanzania
Liczba ludności: 60 914 000
Zambia
Liczba ludności: 18 137 000