Uganda liczba ludności 54 095 600 (na żywo)

Liczba ludności Ugandy w 2024 urośnie o 1 614 000 i osiągnie 55 085 000 ludzi w 2025 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Od 1980 gęstość zaludnienia Ugandy uległa zmianie z 62,8 na 251,5 w 2022 roku.

Obecna populacja 54 095 600 populacja na dzień (sobota 25 maja 2024)
Średnia wieku 21,0 lat
Gęstość zaludnienia 267,4 na km2
Liczba ludności Ugandy od 1960 do 2024 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2024 53 436 000 1 614 000 (3,0%) -30 000 21,0 267 10 393 000 (19,5%)
2023 51 822 000 1 579 000 (3,1%) -30 000 20,9 259 9 872 000 (19,0%)
2022 50 243 000 1 545 000 (3,1%) -30 000 20,8 252 9 373 000 (18,7%)
2021 48 698 000 1 510 000 (3,1%) -30 000 20,7 244 8 896 000 (18,3%)
2020 47 188 000 1 476 000 (3,1%) -30 000 20,6 5,24 236 8 441 000 (17,9%)
2019 0 0 (0,0%) -30 000 20,5 5,32 229 8 007 000 (17,5%)
2018 0 0 (0,0%) -30 000 20,4 5,41 222 7 593 000 (17,2%)
2017 0 0 (0,0%) -30 000 20,3 5,50 215 7 198 000 (16,8%)
2016 0 0 (0,0%) -30 000 20,2 5,59 207 6 822 281 (16,4%)
2015 40 144 870 1 311 532 (3,3%) -30 000 20,1 5,68 200 6 463 726 (16,1%)
2010 33 915 133 1 143 238 (3,4%) -30 000 19,8 6,15 169 4 914 981 (14,5%)
2005 28 543 940 975 504 (3,4%) -27 000 19,7 6,58 143 3 719 561 (13,0%)
2000 24 039 274 766 279 (3,2%) -1 000 19,9 6,87 120 2 904 425 (12,1%)
1995 20 550 291 642 657 (3,1%) -9 147 20,3 7,02 103 2 396 780 (11,7%)
1990 17 438 907 592 817 (3,4%) 23 999 20,8 7,09 87 1 931 533 (11,1%)
1985 14 646 624 472 154 (3,2%) 46 673 21,0 7,10 73 1 340 459 (9,2%)
1980 12 549 540 370 996 (3,0%) -23 068 21,2 7,10 63 945 482 (7,5%)
1975 10 827 147 293 431 (2,7%) -33 332 21,3 7,10 54 762 231 (7,0%)
1970 9 446 064 283 231 (3,0%) -48 106 21,5 7,12 47 629 486 (6,7%)
1965 8 014 401 268 203 (3,4%) 10 666 21,6 7,09 40 441 513 (5,5%)
1960 6 788 214 218 419 (3,1%) 25 040 21,8 7,00 34 299 835 (4,4%)

W roku 2023 liczba ludności w Ugandzie wynosiła 51 822 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 21,8 lat do 20,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 904 425 (12,1%) w 2000 roku do 10 393 000 (19,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ugandy uległa zmianie z 62,8 na 251,5 w 2022 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 0 0 (0,0%) -30 000 20,6 5,24 236 8 441 000 (17,9%)
2025 55 085 000 1 649 000 (3,0%) -30 000 21,2 4,81 276 10 939 000 (19,9%)
2030 63 842 000 1 817 000 (2,9%) -30 000 21,8 4,42 320 14 052 000 (22,0%)
2035 73 387 000 1 967 000 (2,7%) -30 000 22,6 4,07 367 17 849 000 (24,3%)
2040 83 605 000 2 093 000 (2,5%) -30 000 23,5 3,75 418 22 369 000 (26,8%)
2045 94 407 000 2 203 000 (2,3%) -30 000 24,4 3,48 473 27 697 000 (29,3%)
2050 105 698 000 2 292 000 (2,2%) -30 000 25,5 3,24 529 33 886 000 (32,1%)

Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,8 lat (68,9 lat dla mężczyzn, i 72,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 529,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Ugandy w roku 2023

Struktura społeczna Ugandy wskazuje na podział 26 830 000 kobiet oraz 26 606 000 mężczyzn, co daje średnio 992 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 56,8% ludności (30 362 335) poniżej dwudziestego roku życia, 41,0% ludności (21 919 447) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,2% osób (1 148 874) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tanzania
Liczba ludności:70 614 000
Zambia
Liczba ludności:20 983 000
Zimbabwe
Liczba ludności:19 190 000
Angola
Liczba ludności:37 257 000
Kamerun
Liczba ludności:28 642 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności:5 367 000
Czad
Liczba ludności:18 261 000
Kongo
Liczba ludności:6 294 000