Uganda liczba ludności 47 307 973 (na żywo)

Liczba ludności Ugandy w 2020 urośnie o 1 476 000 i osiągnie 48 698 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Ugandzie wynosi 1 899 128 rocznie, liczba zgonów to 379 061 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 3,22 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Ugandy uległa zmianie z 62,8 na 221,6 w 2018 roku.

Obecna populacja 47 307 973 populacja na dzień (środa 29 stycznia 2020)
Średnia wieku 20,6 lat
Oczekiwana długość życia 61,0 lat
Gęstość zaludnienia 236,2 na km2
Liczba ludności Ugandy od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 47 188 000 1 476 000 (3,1%) -30 000 20,6 5,24 236 8 441 000 (17,9%)
2019 0 0 (0,0%) -30 000 20,5 5,32 229 8 007 000 (17,5%)
2018 0 0 (0,0%) -30 000 20,4 5,41 222 7 593 000 (17,2%)
2017 0 0 (0,0%) -30 000 20,3 5,50 215 7 198 000 (16,8%)
2016 0 0 (0,0%) -30 000 20,2 5,59 207 6 822 281 (16,4%)
2015 40 144 870 1 311 532 (3,3%) -30 000 20,1 5,68 200 6 463 726 (16,1%)
2010 33 915 133 1 143 238 (3,4%) -30 000 19,8 6,15 169 4 914 981 (14,5%)
2005 28 543 940 975 504 (3,4%) -27 000 19,7 6,58 143 3 719 561 (13,0%)
2000 24 039 274 766 279 (3,2%) -1 000 19,9 6,87 120 2 904 425 (12,1%)
1995 20 550 291 642 657 (3,1%) -9 147 20,3 7,02 103 2 396 780 (11,7%)
1990 17 438 907 592 817 (3,4%) 23 999 20,8 7,09 87 1 931 533 (11,1%)
1985 14 646 624 472 154 (3,2%) 46 673 21,0 7,10 73 1 340 459 (9,2%)
1980 12 549 540 370 996 (3,0%) -23 068 21,2 7,10 63 945 482 (7,5%)
1975 10 827 147 293 431 (2,7%) -33 332 21,3 7,10 54 762 231 (7,0%)
1970 9 446 064 283 231 (3,0%) -48 106 21,5 7,12 47 629 486 (6,7%)
1965 8 014 401 268 203 (3,4%) 10 666 21,6 7,09 40 441 513 (5,5%)
1960 6 788 214 218 419 (3,1%) 25 040 21,8 7,00 34 299 835 (4,4%)

W roku 2019 liczba ludności w Ugandzie wynosiła 45 712 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 21,8 lat do 20,5 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 904 425 (12,1%) w 2000 roku do 8 441 000 (17,9%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ugandy uległa zmianie z 62,8 na 221,6 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 47 188 000 1 476 000 (3,1%) -30 000 20,6 5,24 236 8 441 000 (17,9%)
2025 55 085 000 1 649 000 (3,0%) -30 000 21,2 4,81 276 10 939 000 (19,9%)
2030 63 842 000 1 817 000 (2,9%) -30 000 21,8 4,42 320 14 052 000 (22,0%)
2035 73 387 000 1 967 000 (2,7%) -30 000 22,6 4,07 367 17 849 000 (24,3%)
2040 83 605 000 2 093 000 (2,5%) -30 000 23,5 3,75 418 22 369 000 (26,8%)
2045 94 407 000 2 203 000 (2,3%) -30 000 24,4 3,48 473 27 697 000 (29,3%)
2050 105 698 000 2 292 000 (2,2%) -30 000 25,5 3,24 529 33 886 000 (32,1%)

Całkowita populacja Ugandy w 2020 roku wyniesie 47 188 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 105 698 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,8 lat (68,9 lat dla mężczyzn, i 72,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 529,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Ugandy w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,23% (1 441 000 mieszkańców, włączając 370 522 zgonów). Struktura społeczna Ugandy wskazuje na podział 23 706 000 kobiet oraz 23 482 000 mężczyzn, co daje średnio 991 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 58,1% ludności (27 406 790) poniżej dwudziestego roku życia, 39,7% ludności (18 747 792) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,2% osób (1 019 261) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tanzania
Liczba ludności: 62 775 000
Zambia
Liczba ludności: 18 679 000
Zimbabwe
Liczba ludności: 17 680 000
Angola
Liczba ludności: 32 827 000
Kamerun
Liczba ludności: 25 958 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności: 4 921 000
Czad
Liczba ludności: 16 285 000
Kongo
Liczba ludności: 5 687 000