Uganda liczba ludności 46 666 345 (na żywo)

Liczba ludności Ugandy w 2019 urośnie o 1 441 000 i osiągnie 47 188 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Ugandzie wynosi 1 861 530 rocznie, liczba zgonów to 374 893 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 3,25 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Ugandy uległa zmianie z 62,8 na 214,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 46 666 345 populacja na dzień (sobota 24 sierpnia 2019)
Średnia wieku 20,5 lat
Oczekiwana długość życia 60,7 lat
Gęstość zaludnienia 228,8 na km2
Liczba ludności Ugandy od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 45 712 000 1 441 000 (3,2%) -30 000 20,5 5,32 229 8 007 000 (17,5%)
2018 44 271 000 1 408 000 (3,2%) -30 000 20,4 5,41 222 7 593 000 (17,2%)
2017 42 863 000 1 375 035 (3,2%) -30 000 20,3 5,50 215 7 198 000 (16,8%)
2016 41 487 965 1 343 095 (3,2%) -30 000 20,2 5,59 207 6 822 281 (16,4%)
2015 40 144 870 1 311 532 (3,3%) -30 000 20,1 5,68 200 6 463 726 (16,1%)
2010 33 915 133 1 143 238 (3,4%) -30 000 19,8 6,15 169 4 914 981 (14,5%)
2005 28 543 940 975 504 (3,4%) -27 000 19,7 6,58 143 3 719 561 (13,0%)
2000 24 039 274 766 279 (3,2%) -1 000 19,9 6,87 120 2 904 425 (12,1%)
1995 20 550 291 642 657 (3,1%) -9 147 20,3 7,02 103 2 396 780 (11,7%)
1990 17 438 907 592 817 (3,4%) 23 999 20,8 7,09 87 1 931 533 (11,1%)
1985 14 646 624 472 154 (3,2%) 46 673 21,0 7,10 73 1 340 459 (9,2%)
1980 12 549 540 370 996 (3,0%) -23 068 21,2 7,10 63 945 482 (7,5%)
1975 10 827 147 293 431 (2,7%) -33 332 21,3 7,10 54 762 231 (7,0%)
1970 9 446 064 283 231 (3,0%) -48 106 21,5 7,12 47 629 486 (6,7%)
1965 8 014 401 268 203 (3,4%) 10 666 21,6 7,09 40 441 513 (5,5%)
1960 6 788 214 218 419 (3,1%) 25 040 21,8 7,00 34 299 835 (4,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Ugandzie wynosiła 44 271 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 21,8 lat do 20,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 904 425 (12,1%) w 2000 roku do 8 007 000 (17,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Ugandy uległa zmianie z 62,8 na 214,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 47 188 000 1 476 000 (3,1%) -30 000 20,6 5,24 236 8 441 000 (17,9%)
2025 55 085 000 1 649 000 (3,0%) -30 000 21,2 4,81 276 10 939 000 (19,9%)
2030 63 842 000 1 817 000 (2,9%) -30 000 21,8 4,42 320 14 052 000 (22,0%)
2035 73 387 000 1 967 000 (2,7%) -30 000 22,6 4,07 367 17 849 000 (24,3%)
2040 83 605 000 2 093 000 (2,5%) -30 000 23,5 3,75 418 22 369 000 (26,8%)
2045 94 407 000 2 203 000 (2,3%) -30 000 24,4 3,48 473 27 697 000 (29,3%)
2050 105 698 000 2 292 000 (2,2%) -30 000 25,5 3,24 529 33 886 000 (32,1%)

Całkowita populacja Ugandy w 2020 roku wyniesie 47 188 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 105 698 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,8 lat (68,9 lat dla mężczyzn, i 72,8 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 529,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Ugandy w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,25% (1 408 000 mieszkańców, włączając 365 947 zgonów). Struktura społeczna Ugandy wskazuje na podział 22 968 000 kobiet oraz 22 744 000 mężczyzn, co daje średnio 990 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 58,4% ludności (26 700 379) poniżej dwudziestego roku życia, 39,4% ludności (18 028 813) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,2% osób (987 379) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Tanzania
Liczba ludności: 60 914 000
Zambia
Liczba ludności: 18 137 000
Zimbabwe
Liczba ludności: 17 297 000
Angola
Liczba ludności: 31 788 000
Kamerun
Liczba ludności: 25 313 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności: 4 826 000
Czad
Liczba ludności: 15 814 000
Kongo
Liczba ludności: 5 542 000