Republika Środkowoafrykańska liczba ludności 4 914 233 (na żywo)

Liczba ludności Republiki Środkowoafrykańskiej w 2019 urośnie o 89 000 i osiągnie 4 921 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Republiki Środkowoafrykańskiej wynosi 168 243 rocznie, liczba zgonów to 60 012 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,24 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Republiki Środkowoafrykańskiej uległa zmianie z 3,7 na 7,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 4 914 233 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 22,8 lat
Oczekiwana długość życia 54,0 lat
Gęstość zaludnienia 7,7 na km2
Liczba ludności Republiki Środkowoafrykańskiej od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 4 826 000 89 000 (1,8%) -30 000 22,8 4,65 8 1 994 000 (41,3%)
2018 4 737 000 78 000 (1,7%) -30 000 22,8 4,72 8 1 941 000 (41,0%)
2017 4 659 000 64 379 (1,4%) -30 000 22,7 4,79 8 1 894 000 (40,6%)
2016 4 594 621 48 521 (1,1%) -30 000 22,6 4,87 7 1 853 103 (40,3%)
2015 4 546 100 30 708 (0,7%) -30 000 22,6 4,94 7 1 820 122 (40,0%)
2010 4 448 525 44 295 (1,0%) -79 226 22,9 5,22 7 1 727 273 (38,8%)
2005 4 127 910 72 874 (1,8%) -25 123 23,1 5,38 7 1 571 330 (38,1%)
2000 3 754 986 78 478 (2,1%) -4 881 23,3 5,50 6 1 413 339 (37,6%)
1995 3 352 767 85 097 (2,5%) 5 000 23,4 5,62 5 1 248 269 (37,2%)
1990 2 939 780 67 112 (2,3%) 10 000 23,5 5,81 5 1 082 574 (36,8%)
1985 2 634 232 68 429 (2,6%) -9 000 23,8 5,94 4 935 995 (35,5%)
1980 2 279 821 61 246 (2,7%) 8 033 24,0 5,95 4 772 267 (33,9%)
1975 2 017 372 41 851 (2,1%) 800 24,3 5,95 3 644 974 (32,0%)
1970 1 828 709 36 489 (2,0%) -4 015 24,7 5,95 3 502 749 (27,5%)
1965 1 648 833 32 317 (2,0%) 2 629 25,1 5,94 3 387 789 (23,5%)
1960 1 503 508 25 719 (1,7%) 2 386 25,5 5,84 2 302 205 (20,1%)

W roku 2018 liczba ludności w Republiki Środkowoafrykańskiej wynosiła 4 737 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 25,5 lat do 22,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 413 339 (37,6%) w 2000 roku do 1 994 000 (41,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Republiki Środkowoafrykańskiej uległa zmianie z 3,7 na 7,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 4 921 000 95 000 (1,9%) -5 000 22,9 4,57 8 2 052 000 (41,7%)
2025 5 489 000 122 000 (2,2%) -5 000 23,3 4,20 9 2 404 000 (43,8%)
2030 6 124 000 131 000 (2,1%) -5 000 23,9 3,85 10 2 835 000 (46,3%)
2035 6 798 000 137 000 (2,0%) -5 000 24,6 3,52 11 3 327 000 (49,0%)
2040 7 481 000 137 000 (1,8%) -5 000 25,5 3,22 12 3 861 000 (51,6%)
2045 8 166 000 137 000 (1,7%) -5 000 26,6 2,98 13 4 431 000 (54,3%)
2050 8 851 000 137 000 (1,6%) -5 000 27,7 2,77 14 5 036 000 (56,9%)

Całkowita populacja Republiki Środkowoafrykańskiej w 2020 roku wyniesie 4 921 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 8 851 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 67,4 lat (64,7 lat dla mężczyzn, i 70,2 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 14,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Republiki Środkowoafrykańskiej w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 1,88% (78 000 mieszkańców, włączając 61 599 zgonów). Struktura społeczna Republiki Środkowoafrykańskiej wskazuje na podział 2 445 000 kobiet oraz 2 380 000 mężczyzn, co daje średnio 973 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 54,2% ludności (2 616 175) poniżej dwudziestego roku życia, 42,2% ludności (2 035 124) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,7% osób (176 149) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Czad
Liczba ludności: 15 814 000
Kongo
Liczba ludności: 5 542 000
Demokratyczna Republika Konga
Liczba ludności: 86 728 000
Gwinea Równikowa
Liczba ludności: 1 360 000
Gabon
Liczba ludności: 2 109 000
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Liczba ludności: 213 000
Algieria
Liczba ludności: 42 679 000
Egipt
Liczba ludności: 101 169 000