Kongo liczba ludności 5 676 671 (na żywo)

Liczba ludności Konga w 2019 urośnie o 142 000 i osiągnie 5 687 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 4 001 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kongu wynosi 184 068 rocznie, liczba zgonów to 37 969 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,64 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Konga uległa zmianie z 5,4 na 15,4 w 2017 roku.

Obecna populacja 5 676 671 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 23,7 lat
Oczekiwana długość życia 65,8 lat
Gęstość zaludnienia 16,2 na km2
Liczba ludności Konga od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 5 542 000 142 000 (2,6%) -4 001 23,7 4,48 16 3 715 000 (67,0%)
2018 5 400 000 139 000 (2,6%) -4 001 23,6 4,54 16 3 597 000 (66,6%)
2017 5 261 000 135 179 (2,6%) -4 001 23,5 4,60 15 3 483 000 (66,2%)
2016 5 125 821 130 173 (2,5%) -4 001 23,4 4,66 15 3 372 688 (65,8%)
2015 4 995 648 124 547 (2,5%) -4 001 23,4 4,72 15 3 266 155 (65,4%)
2010 4 386 693 132 981 (3,0%) -12 000 23,3 4,95 13 2 773 618 (63,2%)
2005 3 718 243 112 804 (3,0%) 19 173 23,1 5,04 11 2 267 682 (61,0%)
2000 3 225 727 89 383 (2,8%) 9 935 23,1 5,10 9 1 893 340 (58,7%)
1995 2 799 255 76 758 (2,7%) 9 860 23,0 5,14 8 1 579 144 (56,4%)
1990 2 440 457 65 449 (2,7%) 4 506 22,9 5,35 7 1 325 754 (54,3%)
1985 2 127 770 59 638 (2,8%) 400 22,7 5,77 6 1 111 143 (52,2%)
1980 1 839 935 52 806 (2,9%) 420 22,8 6,21 5 880 538 (47,9%)
1975 1 590 039 47 349 (3,0%) -1 481 23,1 6,39 5 687 914 (43,3%)
1970 1 364 812 39 665 (2,9%) 1 389 23,5 6,29 4 534 037 (39,1%)
1965 1 184 316 31 904 (2,7%) 100 23,8 6,09 3 417 744 (35,3%)
1960 1 037 220 26 891 (2,5%) 24,1 5,88 3 327 772 (31,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Kongu wynosiła 5 400 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,1 lat do 23,6 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 893 340 (58,7%) w 2000 roku do 3 715 000 (67,0%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Konga uległa zmianie z 5,4 na 15,4 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 5 687 000 145 000 (2,6%) -2 000 23,8 4,42 17 3 835 000 (67,4%)
2025 6 455 000 161 000 (2,5%) -1 001 24,3 4,15 19 4 477 000 (69,4%)
2030 7 319 000 181 000 (2,5%) -1 001 24,9 3,91 21 5 206 000 (71,1%)
2035 8 277 000 198 000 (2,4%) -1 001 25,5 3,70 24 6 022 000 (72,8%)
2040 9 309 000 211 000 (2,3%) -1 001 26,1 3,50 27 6 917 000 (74,3%)
2045 10 389 000 219 000 (2,1%) -1 001 26,7 3,33 30 7 875 000 (75,8%)
2050 11 510 000 228 000 (2,0%) -1 001 27,5 3,18 34 8 889 000 (77,2%)

Całkowita populacja Konga w 2020 roku wyniesie 5 687 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 11 510 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 73,9 lat (71,8 lat dla mężczyzn, i 76,0 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 33,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Konga w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,63% (139 000 mieszkańców, włączając 37 898 zgonów). Struktura społeczna Konga wskazuje na podział 2 770 000 kobiet oraz 2 772 000 mężczyzn, co daje średnio 1 001 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,1% ludności (2 887 382) poniżej dwudziestego roku życia, 44,5% ludności (2 465 082) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,5% osób (191 753) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Demokratyczna Republika Konga
Liczba ludności: 86 728 000
Gwinea Równikowa
Liczba ludności: 1 360 000
Gabon
Liczba ludności: 2 109 000
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Liczba ludności: 213 000
Algieria
Liczba ludności: 42 679 000
Egipt
Liczba ludności: 101 169 000
Libia
Liczba ludności: 6 570 000
Maroko
Liczba ludności: 36 635 000