Demokratyczna Republika Konga liczba ludności 88 523 540 (na żywo)

Liczba ludności Demokratycznej Republiki w 2019 urośnie o 2 723 000 i osiągnie 89 505 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 23 861 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Demokratycznej Republiki wynosi 3 525 268 rocznie, liczba zgonów to 800 170 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 3,14 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Demokratycznej Republiki uległa zmianie z 11,6 na 35,9 w 2017 roku.

Obecna populacja 88 523 540 populacja na dzień (sobota 24 sierpnia 2019)
Średnia wieku 21,8 lat
Oczekiwana długość życia 60,8 lat
Gęstość zaludnienia 38,3 na km2
Liczba ludności Demokratycznej Republiki od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 86 728 000 2 723 000 (3,1%) 23 861 21,8 5,82 38 38 671 000 (44,6%)
2018 84 005 000 2 665 000 (3,2%) 23 861 21,7 5,91 37 37 015 000 (44,1%)
2017 81 340 000 2 603 847 (3,2%) 23 861 21,7 6,01 36 35 413 000 (43,5%)
2016 78 736 153 2 539 534 (3,2%) 23 861 21,7 6,11 35 33 868 356 (43,0%)
2015 76 196 619 2 473 759 (3,3%) 23 861 21,7 6,20 34 32 378 991 (42,5%)
2010 64 523 263 2 113 828 (3,3%) 3 012 21,7 6,54 28 25 768 656 (39,9%)
2005 54 751 476 1 717 259 (3,1%) -8 685 21,8 6,69 24 20 519 758 (37,5%)
2000 47 076 387 1 177 720 (2,5%) -48 313 21,9 6,75 21 16 534 169 (35,1%)
1995 41 595 744 1 322 043 (3,2%) -201 277 22,0 6,78 18 13 659 210 (32,8%)
1990 34 614 581 1 149 140 (3,3%) 260 481 22,1 6,75 15 10 603 485 (30,6%)
1985 29 883 446 761 972 (2,6%) 14 903 22,2 6,66 13 8 520 667 (28,5%)
1980 26 357 462 695 578 (2,6%) -89 372 22,3 6,54 12 7 135 492 (27,1%)
1975 22 902 319 621 396 (2,7%) 20 137 22,4 6,38 10 5 913 608 (25,8%)
1970 20 009 935 551 031 (2,8%) 5 490 22,5 6,22 9 4 924 045 (24,6%)
1965 17 369 883 465 960 (2,7%) 48 382 22,5 6,09 8 4 070 458 (23,4%)
1960 15 248 251 389 482 (2,5%) 24 530 22,6 6,00 7 3 400 360 (22,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Demokratycznej Republiki wynosiła 84 005 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 22,6 lat do 21,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 16 534 169 (35,1%) w 2000 roku do 38 671 000 (44,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Demokratycznej Republiki uległa zmianie z 11,6 na 35,9 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 89 505 000 2 777 000 (3,1%) 21,8 5,72 40 40 383 000 (45,1%)
2025 104 221 000 3 061 000 (2,9%) -15 000 22,2 5,22 46 49 782 000 (47,8%)
2030 120 443 000 3 367 000 (2,8%) -15 000 22,7 4,74 53 60 661 000 (50,4%)
2035 138 153 000 3 651 000 (2,6%) -15 000 23,3 4,29 61 73 112 000 (52,9%)
2040 157 114 000 3 874 000 (2,5%) -15 000 24,0 3,89 69 87 137 000 (55,5%)
2045 176 961 000 4 026 000 (2,3%) -15 000 24,8 3,54 78 102 590 000 (58,0%)
2050 197 404 000 4 126 000 (2,1%) -15 000 25,8 3,24 87 119 319 000 (60,4%)

Całkowita populacja Demokratycznej Republiki w 2020 roku wyniesie 89 505 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 197 404 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 70,6 lat (68,4 lat dla mężczyzn, i 72,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 87,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Demokratycznej Republiki w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,24% (2 665 000 mieszkańców, włączając 789 535 zgonów). Struktura społeczna Demokratycznej Republiki wskazuje na podział 43 440 000 kobiet oraz 43 288 000 mężczyzn, co daje średnio 997 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 56,5% ludności (48 992 647) poniżej dwudziestego roku życia, 40,5% ludności (35 107 494) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,0% osób (2 619 186) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Gwinea Równikowa
Liczba ludności: 1 360 000
Gabon
Liczba ludności: 2 109 000
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Liczba ludności: 213 000
Algieria
Liczba ludności: 42 679 000
Egipt
Liczba ludności: 101 169 000
Libia
Liczba ludności: 6 570 000
Maroko
Liczba ludności: 36 635 000
Sudan
Liczba ludności: 42 514 000