Czad liczba ludności 16 251 449 (na żywo)

Liczba ludności Czadu w 2019 urośnie o 461 000 i osiągnie 16 285 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 2 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Czadzie wynosi 660 190 rocznie, liczba zgonów to 193 946 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,95 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Czadu uległa zmianie z 3,6 na 11,8 w 2017 roku.

Obecna populacja 16 251 449 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 20,9 lat
Oczekiwana długość życia 53,8 lat
Gęstość zaludnienia 12,6 na km2
Liczba ludności Czadu od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 15 814 000 461 000 (2,9%) 2 000 20,9 5,65 13 3 663 000 (23,2%)
2018 15 353 000 453 000 (3,0%) 2 000 20,8 5,75 12 3 526 000 (23,0%)
2017 14 900 000 447 457 (3,0%) 2 000 20,7 5,85 12 3 395 000 (22,8%)
2016 14 452 543 443 130 (3,1%) 2 000 20,7 5,95 11 3 268 876 (22,6%)
2015 14 009 413 439 975 (3,1%) 2 000 20,6 6,05 11 3 148 055 (22,5%)
2010 11 887 202 384 416 (3,2%) 20 000 20,5 6,59 9 2 613 164 (22,0%)
2005 10 067 009 356 966 (3,6%) 15 000 20,5 7,07 8 2 194 709 (21,8%)
2000 8 342 559 300 713 (3,6%) 43 793 20,7 7,35 7 1 805 079 (21,6%)
1995 7 000 722 228 589 (3,3%) 13 889 21,1 7,43 6 1 503 265 (21,5%)
1990 5 956 859 188 773 (3,2%) -2 075 21,6 7,31 5 1 239 682 (20,8%)
1985 5 091 535 137 489 (2,7%) 284 22,0 7,12 4 1 007 055 (19,8%)
1980 4 512 042 91 326 (2,0%) -26 249 22,6 6,96 4 847 677 (18,8%)
1975 4 087 948 88 436 (2,2%) -35 100 23,1 6,78 3 636 330 (15,6%)
1970 3 643 549 75 173 (2,1%) -9 810 23,7 6,53 3 421 486 (11,6%)
1965 3 309 573 63 068 (1,9%) -8 190 24,0 6,34 3 278 203 (8,4%)
1960 3 001 593 58 762 (1,9%) -1 000 24,4 6,25 2 200 957 (6,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Czadzie wynosiła 15 353 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 24,4 lat do 20,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 805 079 (21,6%) w 2000 roku do 3 663 000 (23,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Czadu uległa zmianie z 3,6 na 11,8 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 16 285 000 471 000 (2,9%) 21,0 5,55 13 3 807 000 (23,4%)
2025 18 776 000 515 000 (2,7%) -2 000 21,4 5,08 15 4 644 000 (24,7%)
2030 21 460 000 551 000 (2,6%) -2 000 22,1 4,65 17 5 701 000 (26,6%)
2035 24 317 000 584 000 (2,4%) -2 000 22,8 4,26 19 7 029 000 (28,9%)
2040 27 321 000 611 000 (2,2%) -2 000 23,6 3,92 22 8 614 000 (31,5%)
2045 30 439 000 631 000 (2,1%) -2 000 24,5 3,63 24 10 432 000 (34,3%)
2050 33 636 000 644 000 (1,9%) -2 000 25,5 3,37 27 12 486 000 (37,1%)

Całkowita populacja Czadu w 2020 roku wyniesie 16 285 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 33 636 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 63,2 lat (61,5 lat dla mężczyzn, i 65,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 26,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Czadu w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,00% (453 000 mieszkańców, włączając 189 835 zgonów). Struktura społeczna Czadu wskazuje na podział 7 897 000 kobiet oraz 7 918 000 mężczyzn, co daje średnio 1 003 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 57,8% ludności (9 142 073) poniżej dwudziestego roku życia, 39,7% ludności (6 276 577) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,5% osób (398 513) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kongo
Liczba ludności: 5 542 000
Demokratyczna Republika Konga
Liczba ludności: 86 728 000
Gwinea Równikowa
Liczba ludności: 1 360 000
Gabon
Liczba ludności: 2 109 000
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Liczba ludności: 213 000
Algieria
Liczba ludności: 42 679 000
Egipt
Liczba ludności: 101 169 000
Libia
Liczba ludności: 6 570 000