Angola liczba ludności 32 752 989 (na żywo)

Liczba ludności Angoli w 2019 urośnie o 1 014 000 i osiągnie 32 827 000 ludzi w 2020 roku. uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Angoli wynosi 1 287 776 rocznie, liczba zgonów to 258 290 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 3,24 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Angoli uległa zmianie z 7,2 na 23,9 w 2017 roku.

Obecna populacja 32 752 989 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 21,4 lat
Oczekiwana długość życia 62,3 lat
Gęstość zaludnienia 25,5 na km2
Liczba ludności Angoli od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 31 788 000 1 014 000 (3,2%) 21,4 5,48 26 14 961 000 (47,1%)
2018 30 774 000 990 000 (3,2%) 21,3 5,55 25 14 257 000 (46,3%)
2017 29 784 000 970 537 (3,3%) 21,2 5,62 24 13 575 000 (45,6%)
2016 28 813 463 954 158 (3,3%) 21,1 5,70 23 12 913 906 (44,8%)
2015 27 859 305 938 839 (3,4%) 21,1 5,77 22 12 272 024 (44,1%)
2010 23 369 131 819 584 (3,5%) 17 464 20,8 6,16 19 9 370 320 (40,1%)
2005 19 552 542 686 826 (3,5%) 17 057 20,8 6,47 16 7 071 959 (36,2%)
2000 16 440 924 491 158 (3,0%) 34 519 20,7 6,64 13 5 329 983 (32,4%)
1995 14 268 994 427 693 (3,0%) -25 391 20,7 6,92 11 4 120 885 (28,9%)
1990 12 171 441 344 204 (2,8%) 28 562 20,7 7,25 10 3 113 698 (25,6%)
1985 10 609 042 331 721 (3,1%) -30 396 20,9 7,38 9 2 391 384 (22,5%)
1980 8 929 900 288 379 (3,2%) 46 830 21,1 7,50 7 1 765 084 (19,8%)
1975 7 682 479 208 141 (2,7%) 2 291 21,5 7,62 6 1 325 612 (17,3%)
1970 6 776 381 133 749 (2,0%) -16 191 21,8 7,60 5 1 013 543 (15,0%)
1965 6 203 299 109 978 (1,8%) -45 231 22,0 7,62 5 775 661 (12,5%)
1960 5 643 182 109 842 (1,9%) -27 000 22,4 7,48 5 588 866 (10,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Angoli wynosiła 30 774 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 22,4 lat do 21,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 329 983 (32,4%) w 2000 roku do 14 961 000 (47,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Angoli uległa zmianie z 7,2 na 23,9 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 32 827 000 1 039 000 (3,2%) 21,5 5,41 26 15 690 000 (47,8%)
2025 38 431 000 1 174 000 (3,1%) -1 000 21,9 5,07 31 19 698 000 (51,3%)
2030 44 712 000 1 310 000 (2,9%) -1 000 22,4 4,75 36 24 306 000 (54,4%)
2035 51 665 000 1 443 000 (2,8%) -1 000 23,0 4,45 41 29 477 000 (57,1%)
2040 59 249 000 1 564 000 (2,6%) -1 000 23,6 4,17 48 35 175 000 (59,4%)
2045 67 399 000 1 672 000 (2,5%) -1 000 24,3 3,92 54 41 534 000 (61,6%)
2050 76 046 000 1 766 000 (2,3%) -1 000 25,1 3,69 61 48 541 000 (63,8%)

Całkowita populacja Angoli w 2020 roku wyniesie 32 827 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 76 046 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 69,0 lat (65,8 lat dla mężczyzn, i 72,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 61,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Angoli w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,29% (990 000 mieszkańców, włączając 250 311 zgonów). Struktura społeczna Angoli wskazuje na podział 16 192 000 kobiet oraz 15 595 000 mężczyzn, co daje średnio 963 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 57,1% ludności (18 144 590) poniżej dwudziestego roku życia, 40,4% ludności (12 835 994) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,5% osób (801 058) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kamerun
Liczba ludności: 25 313 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności: 4 826 000
Czad
Liczba ludności: 15 814 000
Kongo
Liczba ludności: 5 542 000
Demokratyczna Republika Konga
Liczba ludności: 86 728 000
Gwinea Równikowa
Liczba ludności: 1 360 000
Gabon
Liczba ludności: 2 109 000
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Liczba ludności: 213 000