Zimbabwe liczba ludności 17 710 192 (na żywo)

Liczba ludności Zimbabwe w 2020 urośnie o 383 000 i osiągnie 18 060 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 16 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Zimbabwe wynosi 531 196 rocznie, liczba zgonów to 132 671 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,25 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Zimbabwe uległa zmianie z 18,5 na 43,7 w 2018 roku.

Obecna populacja 17 710 192 populacja na dzień (środa 29 stycznia 2020)
Średnia wieku 23,1 lat
Oczekiwana długość życia 62,5 lat
Gęstość zaludnienia 45,7 na km2
Liczba ludności Zimbabwe od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 680 000 383 000 (2,2%) -16 000 23,1 3,47 46 5 685 000 (32,2%)
2019 0 0 (0,0%) -20 000 22,9 3,54 45 5 560 000 (32,1%)
2018 0 0 (0,0%) -20 000 22,8 3,61 44 5 440 000 (32,2%)
2017 0 0 (0,0%) -20 000 22,6 3,69 43 5 324 000 (32,2%)
2016 0 0 (0,0%) -20 000 22,5 3,76 42 5 212 852 (32,3%)
2015 15 777 451 365 776 (2,3%) -20 000 22,3 3,84 41 5 108 108 (32,4%)
2010 14 086 317 275 718 (2,0%) -50 000 22,0 4,03 36 4 676 094 (33,2%)
2005 12 940 032 162 521 (1,3%) -60 000 21,9 3,99 33 4 413 845 (34,1%)
2000 12 222 251 157 714 (1,3%) -70 000 21,8 4,06 32 4 125 987 (33,8%)
1995 11 320 346 203 398 (1,8%) -44 000 21,6 4,43 29 3 592 172 (31,7%)
1990 10 183 113 280 573 (2,8%) -39 999 21,3 5,18 26 2 951 881 (29,0%)
1985 8 658 857 316 662 (3,7%) 16 871 20,8 6,22 22 2 200 562 (25,4%)
1980 7 164 172 242 382 (3,4%) 19 814 20,6 7,10 19 1 602 697 (22,4%)
1975 6 115 370 194 427 (3,2%) -30 457 21,1 7,40 16 1 215 307 (19,9%)
1970 5 175 618 166 104 (3,2%) -9 109 21,4 7,42 13 898 591 (17,4%)
1965 4 410 212 140 349 (3,2%) -8 400 21,8 7,37 11 644 773 (14,6%)
1960 3 747 369 123 387 (3,2%) -3 002 22,3 7,16 10 472 468 (12,6%)

W roku 2019 liczba ludności w Zimbabwe wynosiła 17 297 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,3 lat do 22,9 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 125 987 (33,8%) w 2000 roku do 5 685 000 (32,2%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Zimbabwe uległa zmianie z 18,5 na 43,7 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 680 000 383 000 (2,2%) -16 000 23,1 3,47 46 5 685 000 (32,2%)
2025 19 571 000 381 000 (2,0%) -10 000 24,1 3,19 51 6 383 000 (32,6%)
2030 21 527 000 398 000 (1,9%) -10 000 25,2 2,97 56 7 267 000 (33,8%)
2035 23 556 000 411 000 (1,7%) -10 000 26,3 2,78 61 8 389 000 (35,6%)
2040 25 626 000 414 000 (1,6%) -10 000 27,5 2,62 66 9 776 000 (38,1%)
2045 27 678 000 406 000 (1,5%) -10 000 28,8 2,47 72 11 322 000 (40,9%)
2050 29 659 000 388 000 (1,3%) -10 000 30,1 2,35 77 12 968 000 (43,7%)

Całkowita populacja Zimbabwe w 2020 roku wyniesie 17 680 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 29 659 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,5 lat (69,5 lat dla mężczyzn, i 73,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 76,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Zimbabwe w roku 2019

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,21% (384 000 mieszkańców, włączając 132 990 zgonów). Struktura społeczna Zimbabwe wskazuje na podział 9 054 000 kobiet oraz 8 627 000 mężczyzn, co daje średnio 953 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 50,8% ludności (8 983 208) poniżej dwudziestego roku życia, 46,3% ludności (8 191 144) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,9% osób (503 880) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Angola
Liczba ludności: 32 827 000
Kamerun
Liczba ludności: 25 958 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności: 4 921 000
Czad
Liczba ludności: 16 285 000
Kongo
Liczba ludności: 5 687 000
Demokratyczna Republika Konga
Liczba ludności: 89 505 000
Gwinea Równikowa
Liczba ludności: 1 406 000
Gabon
Liczba ludności: 2 151 000