Zimbabwe liczba ludności 17 543 589 (na żywo)

Liczba ludności Zimbabwe w 2019 urośnie o 384 000 i osiągnie 17 680 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 20 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Zimbabwe wynosi 533 152 rocznie, liczba zgonów to 132 903 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,31 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Zimbabwe uległa zmianie z 18,5 na 42,7 w 2017 roku.

Obecna populacja 17 543 589 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 22,9 lat
Oczekiwana długość życia 62,0 lat
Gęstość zaludnienia 44,7 na km2
Liczba ludności Zimbabwe od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 17 297 000 384 000 (2,2%) -20 000 22,9 3,54 45 5 560 000 (32,1%)
2018 16 913 000 383 000 (2,3%) -20 000 22,8 3,61 44 5 440 000 (32,2%)
2017 16 530 000 379 638 (2,3%) -20 000 22,6 3,69 43 5 324 000 (32,2%)
2016 16 150 362 372 911 (2,3%) -20 000 22,5 3,76 42 5 212 852 (32,3%)
2015 15 777 451 365 776 (2,3%) -20 000 22,3 3,84 41 5 108 108 (32,4%)
2010 14 086 317 275 718 (2,0%) -50 000 22,0 4,03 36 4 676 094 (33,2%)
2005 12 940 032 162 521 (1,3%) -60 000 21,9 3,99 33 4 413 845 (34,1%)
2000 12 222 251 157 714 (1,3%) -70 000 21,8 4,06 32 4 125 987 (33,8%)
1995 11 320 346 203 398 (1,8%) -44 000 21,6 4,43 29 3 592 172 (31,7%)
1990 10 183 113 280 573 (2,8%) -39 999 21,3 5,18 26 2 951 881 (29,0%)
1985 8 658 857 316 662 (3,7%) 16 871 20,8 6,22 22 2 200 562 (25,4%)
1980 7 164 172 242 382 (3,4%) 19 814 20,6 7,10 19 1 602 697 (22,4%)
1975 6 115 370 194 427 (3,2%) -30 457 21,1 7,40 16 1 215 307 (19,9%)
1970 5 175 618 166 104 (3,2%) -9 109 21,4 7,42 13 898 591 (17,4%)
1965 4 410 212 140 349 (3,2%) -8 400 21,8 7,37 11 644 773 (14,6%)
1960 3 747 369 123 387 (3,2%) -3 002 22,3 7,16 10 472 468 (12,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Zimbabwe wynosiła 16 913 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,3 lat do 22,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 125 987 (33,8%) w 2000 roku do 5 560 000 (32,1%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Zimbabwe uległa zmianie z 18,5 na 42,7 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 680 000 383 000 (2,2%) -16 000 23,1 3,47 46 5 685 000 (32,2%)
2025 19 571 000 381 000 (2,0%) -10 000 24,1 3,19 51 6 383 000 (32,6%)
2030 21 527 000 398 000 (1,9%) -10 000 25,2 2,97 56 7 267 000 (33,8%)
2035 23 556 000 411 000 (1,7%) -10 000 26,3 2,78 61 8 389 000 (35,6%)
2040 25 626 000 414 000 (1,6%) -10 000 27,5 2,62 66 9 776 000 (38,1%)
2045 27 678 000 406 000 (1,5%) -10 000 28,8 2,47 72 11 322 000 (40,9%)
2050 29 659 000 388 000 (1,3%) -10 000 30,1 2,35 77 12 968 000 (43,7%)

Całkowita populacja Zimbabwe w 2020 roku wyniesie 17 680 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 29 659 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 71,5 lat (69,5 lat dla mężczyzn, i 73,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 76,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Zimbabwe w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,27% (383 000 mieszkańców, włączając 132 947 zgonów). Struktura społeczna Zimbabwe wskazuje na podział 8 863 000 kobiet oraz 8 435 000 mężczyzn, co daje średnio 952 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 51,1% ludności (8 837 037) poniżej dwudziestego roku życia, 46,1% ludności (7 965 269) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (489 505) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Angola
Liczba ludności: 31 788 000
Kamerun
Liczba ludności: 25 313 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności: 4 826 000
Czad
Liczba ludności: 15 814 000
Kongo
Liczba ludności: 5 542 000
Demokratyczna Republika Konga
Liczba ludności: 86 728 000
Gwinea Równikowa
Liczba ludności: 1 360 000
Gabon
Liczba ludności: 2 109 000