Rwanda liczba ludności 13 066 129 (na żywo)

Liczba ludności Rwandy w 2019 urośnie o 293 000 i osiągnie 13 087 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 9 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Rwandzie wynosi 373 805 rocznie, liczba zgonów to 72 916 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,35 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Rwandy uległa zmianie z 208,4 na 494,9 w 2017 roku.

Obecna populacja 13 066 129 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 24,0 lat
Oczekiwana długość życia 67,9 lat
Gęstość zaludnienia 518,6 na km2
Liczba ludności Rwandy od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 12 794 000 293 000 (2,3%) -9 000 24,0 3,67 519 4 172 000 (32,6%)
2018 12 501 000 293 000 (2,3%) -9 000 23,8 3,75 507 3 960 000 (31,7%)
2017 12 208 000 290 492 (2,4%) -9 000 23,7 3,82 495 3 752 000 (30,7%)
2016 11 917 508 287 955 (2,4%) -9 000 23,5 3,89 483 3 548 438 (29,8%)
2015 11 629 553 284 196 (2,4%) -9 000 23,3 3,97 471 3 350 591 (28,8%)
2010 10 246 842 269 396 (2,6%) -15 820 22,6 4,52 415 2 454 324 (24,0%)
2005 8 991 735 173 297 (1,9%) -15 820 22,1 5,14 364 1 733 786 (19,3%)
2000 8 025 703 432 464 (5,4%) -14 520 21,8 5,64 325 1 197 916 (14,9%)
1995 5 928 078 -77 017 (-1,3%) 242 027 21,9 6,17 240 583 145 (9,8%)
1990 7 235 798 19 770 (0,3%) -269 573 20,3 7,18 293 391 891 (5,4%)
1985 6 120 107 238 201 (3,9%) 6 000 20,2 8,18 248 309 494 (5,1%)
1980 5 140 716 172 642 (3,4%) -10 000 20,5 8,46 208 242 693 (4,7%)
1975 4 359 092 132 293 (3,0%) -4 000 20,8 8,37 177 174 276 (4,0%)
1970 3 754 541 113 950 (3,0%) -4 000 21,0 8,23 152 119 920 (3,2%)
1965 3 232 934 71 210 (2,2%) 4 000 21,0 8,20 131 93 173 (2,9%)
1960 2 933 428 62 668 (2,1%) -28 000 21,4 8,19 119 76 269 (2,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Rwandzie wynosiła 12 501 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 21,4 lat do 23,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 197 916 (14,9%) w 2000 roku do 4 172 000 (32,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Rwandy uległa zmianie z 208,4 na 494,9 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 13 087 000 293 000 (2,2%) -9 000 24,2 3,60 531 4 388 000 (33,5%)
2025 14 544 000 292 000 (2,0%) -9 000 25,3 3,29 590 5 505 000 (37,9%)
2030 16 024 000 299 000 (1,9%) -9 000 26,5 3,03 650 6 657 000 (41,5%)
2035 17 543 000 306 000 (1,7%) -9 000 27,6 2,81 711 7 797 000 (44,4%)
2040 19 066 000 302 000 (1,6%) -9 000 28,8 2,62 773 8 990 000 (47,2%)
2045 20 529 000 285 000 (1,4%) -9 000 30,0 2,45 832 10 240 000 (49,9%)
2050 21 886 000 262 000 (1,2%) -9 000 31,2 2,30 887 11 513 000 (52,6%)

Całkowita populacja Rwandy w 2020 roku wyniesie 13 087 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 21 886 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,2 lat (72,0 lat dla mężczyzn, i 76,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 887,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Rwandy w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,34% (293 000 mieszkańców, włączając 72 218 zgonów). Struktura społeczna Rwandy wskazuje na podział 6 519 000 kobiet oraz 6 275 000 mężczyzn, co daje średnio 963 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 49,9% ludności (6 382 927) poniżej dwudziestego roku życia, 46,9% ludności (6 002 945) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,2% osób (403 011) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Seszele
Liczba ludności: 96 000
Somalia
Liczba ludności: 15 636 000
Sudan Południowy
Liczba ludności: 13 263 000
Uganda
Liczba ludności: 45 712 000
Tanzania
Liczba ludności: 60 914 000
Zambia
Liczba ludności: 18 137 000
Zimbabwe
Liczba ludności: 17 297 000
Angola
Liczba ludności: 31 788 000