Seszele liczba ludności 96 000 (na żywo)

Liczba ludności Seszeli w 2020 urośnie o 0 i osiągnie 96 000 ludzi w 2021 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 200 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Seszelach wynosi 1 371 rocznie, liczba zgonów to 810 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,58 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Seszeli uległa zmianie z 137,5 na 207,0 w 2018 roku.

Obecna populacja 96 000 populacja na dzień (środa 29 stycznia 2020)
Średnia wieku 35,9 lat
Oczekiwana długość życia 74,4 lat
Gęstość zaludnienia 208,9 na km2
Liczba ludności Seszeli od 1960 do 2020 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 96 000 0 (0,0%) -200 35,9 2,20 209 53 000 (55,5%)
2019 0 0 (0,0%) -200 35,7 2,22 208 53 000 (55,2%)
2018 0 0 (0,0%) -200 35,5 2,24 207 52 000 (54,9%)
2017 0 0 (0,0%) -200 35,2 2,26 206 52 000 (54,5%)
2016 0 0 (0,0%) -200 35,1 2,28 206 51 328 (54,2%)
2015 93 419 2 060 (2,2%) -200 34,9 2,30 203 50 341 (53,9%)
2010 89 770 2 472 (2,8%) -440 32,6 2,10 195 46 967 (52,3%)
2005 82 858 383 (0,5%) -502 30,9 2,20 180 42 303 (51,1%)
2000 81 131 721 (0,9%) 503 29,6 2,08 176 40 663 (50,1%)
1995 75 304 1 099 (1,5%) -27 28,1 164 37 291 (49,5%)
1990 69 507 340 (0,5%) 125 26,6 151 34 238 (49,3%)
1985 65 244 527 (0,8%) -1 059 26,7 142 32 160 (49,3%)
1980 63 261 575 (0,9%) -620 25,9 138 31 229 (49,4%)
1975 59 292 1 355 (2,3%) -40 25,3 129 27 432 (46,3%)
1970 53 600 1 235 (2,3%) 46 25,1 117 20 940 (39,1%)
1965 47 500 1 178 (2,5%) -200 25,8 103 15 733 (33,1%)
1960 41 700 1 189 (2,8%) -170 26,5 90 11 540 (27,7%)

W roku 2019 liczba ludności w Seszelach wynosiła 96 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 26,5 lat do 35,7 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 40 663 (50,1%) w 2000 roku do 53 000 (55,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Seszeli uległa zmianie z 137,5 na 207,0 w 2018 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 96 000 0 (0,0%) -200 35,9 2,20 209 53 000 (55,5%)
2025 96 000 0 (0,0%) -200 37,3 2,11 212 55 000 (57,1%)
2030 96 000 0 (0,0%) -200 38,5 2,03 213 57 000 (58,8%)
2035 96 000 0 (0,0%) -200 39,7 1,97 214 58 000 (60,3%)
2040 95 000 0 (0,0%) -200 40,7 1,92 213 59 000 (61,9%)
2045 94 000 0 (0,0%) -200 41,3 1,89 212 59 000 (63,4%)
2050 92 000 0 (0,0%) -200 41,9 1,87 210 59 000 (65,0%)

Całkowita populacja Seszeli w 2020 roku wyniesie 96 000 ludzi i może zmaleć do 92 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 79,3 lat (75,8 lat dla mężczyzn, i 82,9 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 210,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Seszeli w roku 2019

Struktura społeczna Seszeli wskazuje na podział 49 000 kobiet oraz 47 000 mężczyzn, co daje średnio 959 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 28,5% ludności (27 398) poniżej dwudziestego roku życia, 62,2% ludności (59 712) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 9,6% osób (9 206) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Somalia
Liczba ludności: 16 105 000
Sudan Południowy
Liczba ludności: 13 610 000
Uganda
Liczba ludności: 47 188 000
Tanzania
Liczba ludności: 62 775 000
Zambia
Liczba ludności: 18 679 000
Zimbabwe
Liczba ludności: 17 680 000
Angola
Liczba ludności: 32 827 000
Kamerun
Liczba ludności: 25 958 000