Sudan Południowy liczba ludności 13 585 282 (na żywo)

Liczba ludności Sudanu Południowego w 2019 urośnie o 344 000 i osiągnie 13 610 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 30 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Sudanie Południowym wynosi 461 465 rocznie, liczba zgonów to 136 163 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,45 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu Południowego uległa zmianie z 7,7 na 20,6 w 2017 roku.

Obecna populacja 13 585 282 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 23,3 lat
Oczekiwana długość życia 58,2 lat
Gęstość zaludnienia 21,7 na km2
Liczba ludności Sudanu Południowego od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 13 263 000 344 000 (2,6%) 30 000 23,3 4,62 22 2 624 000 (19,8%)
2018 12 919 000 343 000 (2,7%) 30 000 23,2 4,70 21 2 522 000 (19,5%)
2017 12 576 000 345 270 (2,8%) 30 000 23,1 4,78 21 2 423 000 (19,3%)
2016 12 230 730 348 594 (2,9%) 30 000 23,1 4,86 20 2 327 508 (19,0%)
2015 11 882 136 351 165 (3,0%) 30 000 23,0 4,94 19 2 234 317 (18,8%)
2010 10 067 192 396 525 (3,9%) 85 000 22,7 5,38 17 1 797 497 (17,9%)
2005 8 108 877 321 222 (4,0%) 157 000 22,4 5,80 13 1 390 997 (17,2%)
2000 6 700 656 294 792 (4,4%) 86 400 22,3 6,22 11 1 105 876 (16,5%)
1995 5 459 519 27 781 (0,5%) 80 000 22,3 6,55 9 866 589 (15,9%)
1990 5 768 481 -9 017 (-0,2%) -215 200 22,4 6,76 9 765 824 (13,3%)
1985 5 450 424 130 815 (2,4%) -81 000 22,4 6,81 9 536 540 (9,8%)
1980 4 705 224 135 801 (2,9%) 30 000 22,4 6,85 8 400 838 (8,5%)
1975 4 119 438 102 363 (2,5%) 12 000 22,4 6,92 7 353 283 (8,6%)
1970 3 647 709 83 244 (2,3%) 5 000 22,5 6,88 6 314 907 (8,6%)
1965 3 263 638 67 525 (2,1%) 22,7 6,80 5 283 610 (8,7%)
1960 2 955 152 55 958 (1,9%) 22,8 6,72 5 258 517 (8,7%)

W roku 2018 liczba ludności w Sudanie Południowym wynosiła 12 919 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,8 lat do 23,2 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 1 105 876 (16,5%) w 2000 roku do 2 624 000 (19,8%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Sudanu Południowego uległa zmianie z 7,7 na 20,6 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 13 610 000 347 000 (2,6%) 10 000 23,4 4,54 22 2 730 000 (20,1%)
2025 15 395 000 363 000 (2,4%) 23,9 4,18 25 3 333 000 (21,6%)
2030 17 254 000 377 000 (2,2%) -5 000 24,5 3,85 28 4 073 000 (23,6%)
2035 19 183 000 392 000 (2,0%) -5 000 25,3 3,57 31 4 975 000 (25,9%)
2040 21 189 000 407 000 (1,9%) -5 000 26,1 3,32 35 6 031 000 (28,5%)
2045 23 257 000 418 000 (1,8%) -5 000 26,9 3,11 38 7 241 000 (31,1%)
2050 25 366 000 424 000 (1,7%) -5 000 27,8 2,94 42 8 609 000 (33,9%)

Całkowita populacja Sudanu Południowego w 2020 roku wyniesie 13 610 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 25 366 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 68,5 lat (66,8 lat dla mężczyzn, i 70,4 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 41,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Sudanu Południowego w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,66% (343 000 mieszkańców, włączając 135 257 zgonów). Struktura społeczna Sudanu Południowego wskazuje na podział 6 614 000 kobiet oraz 6 649 000 mężczyzn, co daje średnio 1 005 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 52,0% ludności (6 895 434) poniżej dwudziestego roku życia, 44,6% ludności (5 913 972) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,4% osób (452 268) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Uganda
Liczba ludności: 45 712 000
Tanzania
Liczba ludności: 60 914 000
Zambia
Liczba ludności: 18 137 000
Zimbabwe
Liczba ludności: 17 297 000
Angola
Liczba ludności: 31 788 000
Kamerun
Liczba ludności: 25 313 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności: 4 826 000
Czad
Liczba ludności: 15 814 000