Somalia liczba ludności 15 937 959 (na żywo)

Liczba ludności Somalii w 2019 urośnie o 454 000 i osiągnie 16 105 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 39 958 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Somalii wynosi 662 131 rocznie, liczba zgonów to 166 195 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 3,17 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Somalii uległa zmianie z 10,1 na 23,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 15 937 959 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 21,4 lat
Oczekiwana długość życia 57,5 lat
Gęstość zaludnienia 24,9 na km2
Liczba ludności Somalii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 15 636 000 454 000 (2,9%) -39 958 21,4 5,98 25 6 490 000 (41,5%)
2018 15 182 000 439 000 (2,9%) -39 958 21,3 6,08 24 6 226 000 (41,0%)
2017 14 743 000 425 004 (2,9%) -39 958 21,3 6,17 24 5 973 000 (40,5%)
2016 14 317 996 409 867 (2,9%) -39 958 21,3 6,27 23 5 731 494 (40,0%)
2015 13 908 129 395 004 (2,8%) -39 958 21,2 6,37 22 5 500 804 (39,6%)
2010 12 053 223 345 233 (2,9%) -45 374 21,2 6,87 19 4 490 910 (37,3%)
2005 10 409 925 293 697 (2,8%) -37 250 21,3 7,31 17 3 659 713 (35,2%)
2000 9 011 479 291 248 (3,2%) -36 619 21,4 7,62 14 2 996 046 (33,2%)
1995 7 704 894 120 940 (1,6%) -20 337 21,9 7,65 12 2 421 263 (31,4%)
1990 7 397 347 98 930 (1,3%) -161 243 22,2 7,40 12 2 193 905 (29,7%)
1985 6 791 716 43 784 (0,6%) -79 940 22,5 7,15 11 1 906 231 (28,1%)
1980 6 359 126 405 511 (6,4%) -80 178 22,7 7,01 10 1 701 893 (26,8%)
1975 3 880 320 252 816 (6,5%) 374 074 22,9 7,03 6 989 404 (25,5%)
1970 3 444 553 56 921 (1,7%) 23,0 7,18 5 781 156 (22,7%)
1965 3 068 437 67 311 (2,2%) 382 23,2 7,26 5 612 583 (20,0%)
1960 2 755 947 58 149 (2,1%) -266 23,3 7,25 4 477 110 (17,3%)

W roku 2018 liczba ludności w Somalii wynosiła 15 182 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 23,3 lat do 21,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 2 996 046 (33,2%) w 2000 roku do 6 490 000 (41,5%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Somalii uległa zmianie z 10,1 na 23,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 16 105 000 469 000 (2,9%) -29 967 21,4 5,89 26 6 766 000 (42,0%)
2025 18 666 000 538 000 (2,9%) -29 967 21,6 5,44 30 8 326 000 (44,6%)
2030 21 535 000 598 000 (2,8%) -29 967 22,0 5,02 34 10 176 000 (47,3%)
2035 24 700 000 656 000 (2,7%) -29 967 22,5 4,63 39 12 330 000 (49,9%)
2040 28 146 000 712 000 (2,5%) -29 967 23,1 4,28 45 14 800 000 (52,6%)
2045 31 869 000 766 000 (2,4%) -29 967 23,8 3,97 51 17 602 000 (55,2%)
2050 35 852 000 816 000 (2,3%) -29 967 24,5 3,70 57 20 741 000 (57,9%)

Całkowita populacja Somalii w 2020 roku wyniesie 16 105 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 35 852 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 66,8 lat (64,6 lat dla mężczyzn, i 69,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 57,1 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Somalii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,99% (439 000 mieszkańców, włączając 164 075 zgonów). Struktura społeczna Somalii wskazuje na podział 7 847 000 kobiet oraz 7 789 000 mężczyzn, co daje średnio 993 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 57,1% ludności (8 921 902) poniżej dwudziestego roku życia, 40,2% ludności (6 280 981) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (431 554) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Sudan Południowy
Liczba ludności: 13 263 000
Uganda
Liczba ludności: 45 712 000
Tanzania
Liczba ludności: 60 914 000
Zambia
Liczba ludności: 18 137 000
Zimbabwe
Liczba ludności: 17 297 000
Angola
Liczba ludności: 31 788 000
Kamerun
Liczba ludności: 25 313 000
Republika Środkowoafrykańska
Liczba ludności: 4 826 000