Kenia liczba ludności 53 401 036 (na żywo)

Liczba ludności Kenii w 2019 urośnie o 1 264 000 i osiągnie 53 492 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 10 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Kenii wynosi 1 571 316 rocznie, liczba zgonów to 291 287 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,45 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Kenii uległa zmianie z 28,6 na 87,3 w 2017 roku.

Obecna populacja 53 401 036 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 23,5 lat
Oczekiwana długość życia 67,6 lat
Gęstość zaludnienia 91,7 na km2
Liczba ludności Kenii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 52 215 000 1 264 000 (2,4%) -10 000 23,5 3,68 92 14 304 000 (27,4%)
2018 50 951 000 1 251 000 (2,5%) -10 000 23,3 3,74 90 13 727 000 (26,9%)
2017 49 700 000 1 238 433 (2,5%) -10 000 23,1 3,80 87 13 167 000 (26,5%)
2016 48 461 567 1 225 308 (2,5%) -10 000 22,9 3,86 85 12 626 661 (26,1%)
2015 47 236 259 1 212 009 (2,6%) -10 000 22,7 3,92 83 12 102 874 (25,6%)
2010 41 350 152 1 112 948 (2,7%) -10 000 21,9 4,37 73 9 746 644 (23,6%)
2005 36 048 288 973 357 (2,7%) -37 866 21,4 4,84 63 7 813 466 (21,7%)
2000 31 450 483 850 086 (2,7%) 5 029 21,1 5,18 55 6 256 130 (19,9%)
1995 27 346 456 797 970 (2,9%) -4 277 20,8 5,46 48 4 994 283 (18,3%)
1990 23 402 507 769 485 (3,3%) 44 314 20,3 6,07 41 3 919 452 (16,7%)
1985 19 651 225 713 487 (3,6%) 1 005 20,2 6,91 35 3 159 720 (16,1%)
1980 16 268 990 606 138 (3,7%) 761 20,4 7,46 29 2 535 197 (15,6%)
1975 13 486 629 489 034 (3,6%) -586 20,7 7,84 24 1 741 663 (12,9%)
1970 11 252 492 384 776 (3,4%) -3 583 21,3 8,08 20 1 158 444 (10,3%)
1965 9 504 703 304 546 (3,2%) -3 907 21,9 8,12 17 817 880 (8,6%)
1960 8 105 440 256 001 (3,1%) -4 000 22,7 7,95 14 596 722 (7,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Kenii wynosiła 50 951 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,7 lat do 23,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 6 256 130 (19,9%) w 2000 roku do 14 304 000 (27,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kenii uległa zmianie z 28,6 na 87,3 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 53 492 000 1 277 000 (2,4%) -10 000 23,7 3,63 94 14 901 000 (27,9%)
2025 60 063 000 1 341 000 (2,2%) -10 000 24,7 3,37 106 18 179 000 (30,3%)
2030 66 960 000 1 402 000 (2,1%) -10 000 25,8 3,16 118 21 982 000 (32,8%)
2035 74 086 000 1 436 000 (1,9%) -10 000 26,9 2,98 130 26 297 000 (35,5%)
2040 81 287 000 1 439 000 (1,8%) -10 000 28,0 2,81 143 31 065 000 (38,2%)
2045 88 434 000 1 422 000 (1,6%) -10 000 29,2 2,67 155 36 273 000 (41,0%)
2050 95 467 000 1 394 000 (1,5%) -10 000 30,4 2,55 168 41 888 000 (43,9%)

Całkowita populacja Kenii w 2020 roku wyniesie 53 492 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 95 467 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,6 lat (72,7 lat dla mężczyzn, i 76,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 167,7 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Kenii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,48% (1 251 000 mieszkańców, włączając 283 777 zgonów). Struktura społeczna Kenii wskazuje na podział 26 264 000 kobiet oraz 25 951 000 mężczyzn, co daje średnio 988 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 50,6% ludności (26 410 347) poniżej dwudziestego roku życia, 46,6% ludności (24 353 076) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,8% osób (1 467 242) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Madagaskar
Liczba ludności: 26 970 000
Malawi
Liczba ludności: 19 719 000
Mauritius
Liczba ludności: 1 272 000
Mozambik
Liczba ludności: 31 409 000
Rwanda
Liczba ludności: 12 794 000
Seszele
Liczba ludności: 96 000
Somalia
Liczba ludności: 15 636 000
Sudan Południowy
Liczba ludności: 13 263 000