Madagaskar liczba ludności 27 434 205 (na żywo)

Liczba ludności Madagaskaru w 2019 urośnie o 707 000 i osiągnie 27 691 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 1 500 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Madagaskarze wynosi 873 159 rocznie, liczba zgonów to 160 498 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,64 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Madagaskaru uległa zmianie z 15,0 na 44,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 27 434 205 populacja na dzień (piątek 23 sierpnia 2019)
Średnia wieku 23,5 lat
Oczekiwana długość życia 67,0 lat
Gęstość zaludnienia 46,4 na km2
Liczba ludności Madagaskaru od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 26 970 000 707 000 (2,6%) -1 500 23,5 4,03 46 10 152 000 (37,6%)
2018 26 263 000 692 000 (2,6%) -1 500 23,4 4,08 45 9 720 000 (37,0%)
2017 25 571 000 676 449 (2,7%) -1 500 23,3 4,13 44 9 302 000 (36,4%)
2016 24 894 551 660 463 (2,7%) -1 500 23,1 4,19 43 8 897 561 (35,7%)
2015 24 234 088 644 287 (2,7%) -1 500 23,0 4,24 42 8 507 377 (35,1%)
2010 21 151 640 582 519 (2,8%) -1 500 22,4 4,60 36 6 753 507 (31,9%)
2005 18 336 724 533 727 (2,9%) -1 500 22,0 5,05 32 5 283 544 (28,8%)
2000 15 766 806 484 285 (3,1%) -1 500 21,8 5,55 27 4 276 115 (27,1%)
1995 13 475 400 408 857 (3,0%) -1 700 21,8 5,98 23 3 476 114 (25,8%)
1990 11 598 633 329 975 (2,8%) -1 900 21,8 6,18 20 2 733 334 (23,6%)
1985 10 063 495 282 623 (2,8%) -2 000 21,8 6,35 17 2 106 591 (20,9%)
1980 8 716 553 246 881 (2,8%) -2 000 21,9 6,73 15 1 614 654 (18,5%)
1975 7 556 026 210 246 (2,8%) -6 000 22,3 7,10 13 1 234 201 (16,3%)
1970 6 576 305 174 384 (2,7%) -3 800 22,7 7,27 11 927 259 (14,1%)
1965 5 769 218 144 054 (2,5%) -1 600 23,2 7,31 10 714 171 (12,4%)
1960 5 099 373 124 195 (2,4%) 23,7 7,30 9 542 675 (10,6%)

W roku 2018 liczba ludności w Madagaskarze wynosiła 26 263 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 23,7 lat do 23,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 4 276 115 (27,1%) w 2000 roku do 10 152 000 (37,6%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Madagaskaru uległa zmianie z 15,0 na 44,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 27 691 000 721 000 (2,6%) -1 500 23,6 3,97 48 10 598 000 (38,3%)
2025 31 500 000 787 000 (2,5%) -1 500 24,3 3,73 54 13 031 000 (41,4%)
2030 35 592 000 837 000 (2,4%) -1 500 25,0 3,51 61 15 774 000 (44,3%)
2035 39 891 000 874 000 (2,2%) -1 500 25,8 3,31 69 18 763 000 (47,0%)
2040 44 368 000 910 000 (2,1%) -1 500 26,6 3,15 76 22 046 000 (49,7%)
2045 49 013 000 942 000 (1,9%) -1 500 27,5 3,00 84 25 657 000 (52,3%)
2050 53 803 000 968 000 (1,8%) -1 500 28,4 2,87 93 29 587 000 (55,0%)

Całkowita populacja Madagaskaru w 2020 roku wyniesie 27 691 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 53 803 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,3 lat (72,1 lat dla mężczyzn, i 76,7 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 92,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Madagaskaru w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,69% (692 000 mieszkańców, włączając 158 873 zgonów). Struktura społeczna Madagaskaru wskazuje na podział 13 516 000 kobiet oraz 13 453 000 mężczyzn, co daje średnio 995 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 51,3% ludności (13 835 610) poniżej dwudziestego roku życia, 45,6% ludności (12 309 108) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,1% osób (822 585) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Malawi
Liczba ludności: 19 719 000
Mauritius
Liczba ludności: 1 272 000
Mozambik
Liczba ludności: 31 409 000
Rwanda
Liczba ludności: 12 794 000
Seszele
Liczba ludności: 96 000
Somalia
Liczba ludności: 15 636 000
Sudan Południowy
Liczba ludności: 13 263 000
Uganda
Liczba ludności: 45 712 000