Etiopia liczba ludności 112 572 156 (na żywo)

Liczba ludności Etiopii w 2019 urośnie o 2 601 000 i osiągnie 112 759 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zmniejszyła populację o 12 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Etiopii wynosi 3 328 376 rocznie, liczba zgonów to 705 509 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 2,38 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Etiopii uległa zmianie z 32,0 na 105,0 w 2017 roku.

Obecna populacja 112 572 156 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 23,6 lat
Oczekiwana długość życia 66,6 lat
Gęstość zaludnienia 110,1 na km2
Liczba ludności Etiopii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 110 136 000 2 601 000 (2,4%) -12 000 23,6 3,87 110 23 471 000 (21,3%)
2018 107 535 000 2 578 000 (2,4%) -12 000 23,4 3,98 108 22 412 000 (20,8%)
2017 104 957 000 2 553 804 (2,4%) -12 000 23,2 4,09 105 21 389 000 (20,4%)
2016 102 403 196 2 530 163 (2,5%) -12 000 23,1 4,20 102 20 400 765 (19,9%)
2015 99 873 033 2 506 259 (2,5%) -12 000 22,9 4,32 100 19 447 277 (19,5%)
2010 87 702 670 2 286 417 (2,6%) -12 000 22,3 4,92 88 15 189 225 (17,3%)
2005 76 727 083 2 102 678 (2,7%) -10 026 21,7 5,69 77 12 046 152 (15,7%)
2000 66 537 331 1 897 277 (2,9%) -16 636 21,6 6,53 67 9 807 603 (14,7%)
1995 57 309 880 1 878 757 (3,3%) -31 115 21,8 7,00 57 7 924 237 (13,8%)
1990 48 086 516 1 627 603 (3,4%) 295 055 21,9 7,25 44 6 068 999 (12,6%)
1985 40 800 343 1 281 542 (3,1%) 156 015 22,1 7,44 37 4 672 863 (11,5%)
1980 35 264 898 674 672 (1,9%) 50 000 22,5 7,32 32 3 671 076 (10,4%)
1975 32 566 821 715 113 (2,2%) -399 960 22,2 7,14 30 3 080 821 (9,5%)
1970 28 415 077 760 916 (2,7%) -11 919 22,4 6,98 26 2 440 287 (8,6%)
1965 25 013 626 616 602 (2,5%) -8 436 22,4 6,86 23 1 897 784 (7,6%)
1960 22 151 278 519 912 (2,3%) -4 000 22,5 6,88 22 1 424 992 (6,4%)

W roku 2018 liczba ludności w Etiopii wynosiła 107 535 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 22,5 lat do 23,4 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 9 807 603 (14,7%) w 2000 roku do 23 471 000 (21,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Etiopii uległa zmianie z 32,0 na 105,0 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 112 759 000 2 623 000 (2,3%) -12 000 23,8 3,76 113 24 566 000 (21,8%)
2025 126 121 000 2 693 000 (2,1%) -12 000 24,7 3,31 126 30 574 000 (24,2%)
2030 139 620 000 2 700 000 (1,9%) -12 000 25,8 2,97 140 37 429 000 (26,8%)
2035 153 036 000 2 664 000 (1,7%) -12 000 27,0 2,71 153 45 046 000 (29,4%)
2040 166 139 000 2 591 000 (1,6%) -12 000 28,3 2,51 166 53 261 000 (32,1%)
2045 178 818 000 2 493 000 (1,4%) -12 000 29,7 2,36 179 62 186 000 (34,8%)
2050 190 870 000 2 350 000 (1,2%) -12 000 31,1 2,22 191 71 761 000 (37,6%)

Całkowita populacja Etiopii w 2020 roku wyniesie 112 759 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 190 870 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 74,6 lat (72,1 lat dla mężczyzn, i 77,1 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 190,9 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Etiopii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 2,42% (2 578 000 mieszkańców, włączając 703 359 zgonów). Struktura społeczna Etiopii wskazuje na podział 55 138 000 kobiet oraz 54 998 000 mężczyzn, co daje średnio 998 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 51,0% ludności (56 191 387) poniżej dwudziestego roku życia, 45,4% ludności (50 001 744) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 3,6% osób (3 931 855) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Kenia
Liczba ludności: 52 215 000
Madagaskar
Liczba ludności: 26 970 000
Malawi
Liczba ludności: 19 719 000
Mauritius
Liczba ludności: 1 272 000
Mozambik
Liczba ludności: 31 409 000
Rwanda
Liczba ludności: 12 794 000
Seszele
Liczba ludności: 96 000
Somalia
Liczba ludności: 15 636 000