Burundi liczba ludności 11 913 143 (na żywo)

Liczba ludności Burundi w 2019 urośnie o 360 000 i osiągnie 11 939 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 4 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Burundi wynosi 468 768 rocznie, liczba zgonów to 116 668 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 3,04 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Burundi uległa zmianie z 160,3 na 423,1 w 2017 roku.

Obecna populacja 11 913 143 populacja na dzień (czwartek 5 grudnia 2019)
Średnia wieku 21,9 lat
Oczekiwana długość życia 58,6 lat
Gęstość zaludnienia 450,8 na km2
Liczba ludności Burundi od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 11 576 000 360 000 (3,1%) 4 000 21,9 5,46 451 1 540 000 (13,3%)
2018 11 216 000 352 000 (3,1%) 4 000 21,8 5,54 437 1 456 000 (13,0%)
2017 10 864 000 339 883 (3,1%) 4 000 21,8 5,62 423 1 376 000 (12,7%)
2016 10 524 117 324 847 (3,1%) 4 000 21,7 5,70 410 1 300 676 (12,4%)
2015 10 199 270 307 480 (3,0%) 4 000 21,7 5,78 397 1 229 726 (12,1%)
2010 8 766 930 277 899 (3,2%) -14 000 21,7 6,26 341 932 889 (10,6%)
2005 7 423 289 240 838 (3,2%) 20 414 21,3 6,69 289 695 933 (9,4%)
2000 6 400 706 121 766 (1,9%) 10 174 20,7 7,01 249 527 802 (8,2%)
1995 5 962 058 90 451 (1,5%) -89 100 20,9 7,29 232 429 924 (7,2%)
1990 5 415 415 135 391 (2,5%) -60 500 21,4 7,51 211 339 601 (6,3%)
1985 4 702 066 130 774 (2,8%) -30 154 21,7 7,49 183 245 495 (5,2%)
1980 4 116 817 103 507 (2,5%) -27 829 22,1 7,42 160 178 629 (4,3%)
1975 3 671 494 52 909 (1,4%) -30 058 22,2 7,37 143 129 420 (3,5%)
1970 3 455 606 63 853 (1,9%) -52 119 22,3 7,29 135 98 312 (2,8%)
1965 3 077 876 67 017 (2,2%) -11 580 22,7 7,18 120 70 606 (2,3%)
1960 2 786 106 53 560 (1,9%) -16 998 22,9 6,95 109 57 867 (2,1%)

W roku 2018 liczba ludności w Burundi wynosiła 11 216 000. Od 1960 roku nastąpił spadek średniego wieku z 22,9 lat do 21,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 527 802 (8,2%) w 2000 roku do 1 540 000 (13,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Burundi uległa zmianie z 160,3 na 423,1 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 11 939 000 363 000 (3,0%) 2 001 21,9 5,38 465 1 627 000 (13,6%)
2025 13 810 000 383 000 (2,8%) 2 001 22,4 4,99 538 2 122 000 (15,4%)
2030 15 799 000 410 000 (2,6%) 2 001 23,0 4,63 615 2 727 000 (17,3%)
2035 17 970 000 452 000 (2,5%) 2 001 23,6 4,30 700 3 466 000 (19,3%)
2040 20 377 000 500 000 (2,5%) 2 001 24,3 4,00 794 4 373 000 (21,5%)
2045 22 999 000 538 000 (2,3%) 2 001 24,9 3,73 896 5 475 000 (23,8%)
2050 25 762 000 560 000 (2,2%) 2 001 25,7 3,50 1 003 6 780 000 (26,3%)

Całkowita populacja Burundi w 2020 roku wyniesie 11 939 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 25 762 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 67,9 lat (65,5 lat dla mężczyzn, i 70,6 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 1 003,2 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Burundi w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 3,21% (352 000 mieszkańców, włączając 114 672 zgonów). Struktura społeczna Burundi wskazuje na podział 5 875 000 kobiet oraz 5 701 000 mężczyzn, co daje średnio 970 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 55,0% ludności (6 364 485) poniżej dwudziestego roku życia, 42,4% ludności (4 903 594) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 2,7% osób (307 922) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Komory
Liczba ludności: 851 000
Dżibuti
Liczba ludności: 986 000
Etiopia
Liczba ludności: 110 136 000
Kenia
Liczba ludności: 52 215 000
Madagaskar
Liczba ludności: 26 970 000
Malawi
Liczba ludności: 19 719 000
Mauritius
Liczba ludności: 1 272 000