Holandia liczba ludności 17 237 288 (na żywo)

Liczba ludności Holandii w 2019 urośnie o 56 000 i osiągnie 17 240 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 16 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Holandii wynosi 180 662 rocznie, liczba zgonów to 152 259 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,17 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Holandii uległa zmianie z 419,1 na 505,2 w 2017 roku.

Obecna populacja 17 237 288 populacja na dzień (piątek 13 grudnia 2019)
Średnia wieku 42,1 lat
Oczekiwana długość życia 82,3 lat
Gęstość zaludnienia 508,1 na km2
Liczba ludności Holandii od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 17 185 000 56 000 (0,3%) 16 000 42,1 1,75 508 15 877 000 (92,4%)
2018 17 129 000 56 000 (0,3%) 16 000 41,8 1,74 507 15 754 000 (92,0%)
2017 17 073 000 54 592 (0,3%) 16 000 41,6 1,73 505 15 626 000 (91,5%)
2016 17 018 408 78 485 (0,5%) 16 000 41,4 1,72 506 15 492 197 (91,0%)
2015 16 939 923 74 915 (0,4%) 16 000 41,2 1,71 503 15 329 953 (90,5%)
2010 16 615 394 85 006 (0,5%) 12 537 40,1 1,79 493 14 465 528 (87,1%)
2005 16 319 868 38 089 (0,2%) 13 143 39,0 1,71 483 13 485 107 (82,6%)
2000 15 925 513 113 425 (0,7%) 29 204 38,2 1,72 472 12 229 998 (76,8%)
1995 15 459 006 76 168 (0,5%) 35 711 37,4 1,53 458 11 255 548 (72,8%)
1990 14 951 510 102 603 (0,7%) 37 282 36,6 1,62 443 10 269 295 (68,7%)
1985 14 491 632 67 421 (0,5%) 27 950 35,6 1,51 429 9 668 672 (66,7%)
1980 14 149 800 111 530 (0,8%) 14 305 34,4 1,60 419 9 161 288 (64,7%)
1975 13 666 335 121 279 (0,9%) 29 161 33,2 1,66 405 8 634 800 (63,2%)
1970 13 038 526 160 542 (1,2%) 37 349 32,4 2,57 386 8 039 946 (61,7%)
1965 12 294 732 167 612 (1,4%) 10 927 31,9 3,04 364 7 469 419 (60,8%)
1960 11 486 631 152 081 (1,3%) 2 318 31,6 3,12 340 6 863 492 (59,8%)

W roku 2018 liczba ludności w Holandii wynosiła 17 129 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 31,6 lat do 41,8 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 12 229 998 (76,8%) w 2000 roku do 15 877 000 (92,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Holandii uległa zmianie z 419,1 na 505,2 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 17 240 000 55 000 (0,3%) 20 000 42,3 1,76 510 15 993 000 (92,8%)
2025 17 500 000 48 000 (0,3%) 20 000 43,3 1,77 516 16 489 000 (94,2%)
2030 17 695 000 32 000 (0,2%) 20 000 44,1 1,78 522 16 835 000 (95,1%)
2035 17 804 000 17 000 (0,1%) 20 000 44,8 1,79 525 17 036 000 (95,7%)
2040 17 843 000 2 000 (0,0%) 20 000 45,3 1,80 525 17 122 000 (96,0%)
2045 17 811 000 -10 000 (-0,1%) 20 000 45,7 1,81 523 17 128 000 (96,2%)
2050 17 745 000 -15 000 (-0,1%) 20 000 45,9 1,81 520 17 100 000 (96,4%)

Całkowita populacja Holandii w 2020 roku wyniesie 17 240 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 17 745 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 86,4 lat (85,4 lat dla mężczyzn, i 87,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 519,5 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Holandii w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,33% (56 000 mieszkańców, włączając 149 901 zgonów). Struktura społeczna Holandii wskazuje na podział 8 626 000 kobiet oraz 8 559 000 mężczyzn, co daje średnio 992 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 22,0% ludności (3 785 856) poniżej dwudziestego roku życia, 58,4% ludności (10 036 040) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 19,6% osób (3 361 386) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Szwecja
Liczba ludności: 8 574 000
Antigua i Barbuda
Liczba ludności: 104 000
Aruba
Liczba ludności: 106 000
Bahamy
Liczba ludności: 403 000
Barbados
Liczba ludności: 287 000
British Virgin Islands
Liczba ludności: 32 000
Cayman Islands
Liczba ludności: 63 000
Kuba
Liczba ludności: 11 492 000