Szwecja liczba ludności 8 635 019 (na żywo)

Liczba ludności Szwecji w 2019 urośnie o 65 000 i osiągnie 8 638 000 ludzi w 2020 roku. Migracja ludności zwiększyła populację o 50 000 ludzi rocznie uwzględniając emigrację i imigrację. Średnia liczba urodzeń w Szwecji wynosi 88 120 rocznie, liczba zgonów to 69 340 w roku. Przyrost naturalny wyniesie około 0,22 procent rocznie. Od 1980 gęstość zaludnienia Szwecji uległa zmianie z 159,9 na 214,5 w 2017 roku.

Obecna populacja 8 635 019 populacja na dzień (sobota 14 grudnia 2019)
Średnia wieku 42,4 lat
Oczekiwana długość życia 83,7 lat
Gęstość zaludnienia 217,8 na km2
Liczba ludności Szwecji od 1960 do 2019 (historycznie)
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2019 8 574 000 65 000 (0,8%) 50 000 42,4 1,56 218 6 369 000 (74,3%)
2018 8 509 000 68 000 (0,8%) 50 000 42,3 1,55 216 6 312 000 (74,2%)
2017 8 441 000 68 902 (0,8%) 50 000 42,1 1,55 215 6 253 000 (74,1%)
2016 8 372 098 89 702 (1,1%) 50 000 42,0 1,54 212 6 194 515 (74,0%)
2015 8 282 396 93 747 (1,1%) 50 000 41,8 1,54 210 6 121 685 (73,9%)
2010 7 824 909 81 078 (1,0%) 79 453 41,3 1,52 198 5 764 063 (73,7%)
2005 7 437 115 47 490 (0,6%) 68 974 40,4 1,42 188 5 464 346 (73,5%)
2000 7 184 250 40 259 (0,6%) 37 225 39,4 1,50 182 5 267 636 (73,3%)
1995 7 040 687 46 892 (0,7%) 13 044 38,6 1,48 178 5 180 397 (73,6%)
1990 6 715 519 68 607 (1,0%) 49 481 38,4 1,58 170 4 914 685 (73,2%)
1985 6 470 365 28 500 (0,4%) 26 171 37,7 1,52 164 4 219 325 (65,2%)
1980 6 319 408 25 043 (0,4%) 16 208 36,8 1,55 160 3 607 371 (57,1%)
1975 6 338 632 -2 773 (0,0%) -27 073 35,3 1,61 160 3 636 410 (57,4%)
1970 6 180 877 44 490 (0,7%) 5 037 34,4 2,10 156 3 545 846 (57,4%)
1965 5 856 472 67 244 (1,2%) 18 596 34,0 2,59 148 3 175 203 (54,2%)
1960 5 327 827 106 467 (2,0%) 55 236 34,5 2,44 134 2 718 204 (51,0%)

W roku 2018 liczba ludności w Szwecji wynosiła 8 509 000. Od 1960 roku nastąpił wzrost średniego wieku z 34,5 lat do 42,3 obecnie. Liczba mieszkańców miast wzrosła z 5 267 636 (73,3%) w 2000 roku do 6 369 000 (74,3%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Szwecji uległa zmianie z 159,9 na 214,5 w 2017 roku.

Przewidywana liczba ludności 2020-2050
Rok Populacja Zmiana roczna Migracja Średnia wieku Dzietność Gęstość (osób/km2) Populacja miejska
2020 8 638 000 64 000 (0,7%) 40 000 42,6 1,56 219 6 426 000 (74,4%)
2025 8 931 000 56 000 (0,6%) 40 000 43,5 1,58 227 6 709 000 (75,1%)
2030 9 187 000 47 000 (0,5%) 40 000 44,4 1,60 233 6 987 000 (76,1%)
2035 9 403 000 41 000 (0,4%) 40 000 45,1 1,61 238 7 256 000 (77,2%)
2040 9 589 000 35 000 (0,4%) 40 000 45,8 1,62 243 7 520 000 (78,4%)
2045 9 749 000 31 000 (0,3%) 40 000 46,3 1,63 247 7 764 000 (79,6%)
2050 9 891 000 27 000 (0,3%) 40 000 46,6 1,64 250 7 993 000 (80,8%)

Całkowita populacja Szwecji w 2020 roku wyniesie 8 638 000 ludzi i powinna wzrosnąć do 9 891 000 ludzi w roku 2050. Szacowana długość życia w chwili urodzenia wyniesie 87,7 lat (86,0 lat dla mężczyzn, i 89,5 lat dla kobiet). Nastąpi zwiększenie gęstosci zaludnienia do 250,0 ludzi na metr kwadratowy.

Demografia Szwecji w roku 2018

Tempo wzrostu populacji szacujemy na 0,76% (68 000 mieszkańców, włączając 68 318 zgonów). Struktura społeczna Szwecji wskazuje na podział 4 323 000 kobiet oraz 4 252 000 mężczyzn, co daje średnio 984 mężczyzn na 1000 kobiet. Rozkład wiekowy populacji: 19,9% ludności (1 708 798) poniżej dwudziestego roku życia, 61,2% ludności (5 249 860) pomiędzy dwudziestym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia, oraz 18,8% osób (1 614 484) powyżej sześcdziesięciu pięciu lat.

Inne państwa
Antigua i Barbuda
Liczba ludności: 104 000
Aruba
Liczba ludności: 106 000
Bahamy
Liczba ludności: 403 000
Barbados
Liczba ludności: 287 000
British Virgin Islands
Liczba ludności: 32 000
Cayman Islands
Liczba ludności: 63 000
Kuba
Liczba ludności: 11 492 000
Curaçao
Liczba ludności: 163 000